Datum
08/05/2019

De huidige brug tussen Bissegem en Marke is te laag voor de scheepvaart van de toekomst en moet dus vernieuwd worden. Het definitief ontwerp van de nieuwe brug is ondertussen afgewerkt en de brug wordt niet langer naast de huidige gebouwd, maar komt op dezelfde locatie.

Een nieuwe brug

In Kortrijk zijn de afgelopen vijftien jaar belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd in het kader van Seine Schelde Vlaanderen. Dit Europees gesubsidieerd binnenvaartproject wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Onze waterwegen worden dan ook aangepast om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen. Om schepen met drie lagen containers door te laten, moeten bruggen een vrije doorvaarthoogte hebben van minstens 7 meter. De brug die Bissegem en Marke verbindt, is te laag en moet dus vernieuwd worden.

Op dezelfde locatie

In het voorontwerp van de nieuwe brug werd er gekozen om de nieuwe brug naast de bestaande brug te bouwen. In het definitief ontwerp is deze optie verder onderzocht en werd er rekening gehouden met verschillende omgevingsfactoren. Onze experten zijn tot de conclusie gekomen dat de optie uit het voorontwerp ervoor zal zorgen dat er een te scherpe bocht in de wegenis komt, waardoor de brug niet veilig is voor zwaar vrachtverkeer en auto’s aan een snelheid hoger dan 30 km/u.

Daarnaast staat ook de vernieuwing van de Driekerkenstraat op de planning bij stad Kortrijk. Deze werken zullen bijna gelijktijdig uitgevoerd worden en op elkaar afgestemd worden. Het afwegen van alle technische aspecten van beide werken en intensief overleg tussen De Vlaamse Waterweg nv en Stad Kortrijk heeft ervoor gezorgd dat de locatie van de nieuwe brug gewijzigd  wordt en op dezelfde locatie gebouwd zal worden als de huidige brug. Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, wordt er een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgeulen voorzien voor fietsers en voetgangers.

Update: De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers wordt uitgerust met aanloophellingen voor een vlotte oversteek. Dat hebben we afgesproken met de stad Kortrijk.

Licht en open ontwerp

Het ontwerp van de brug zelf blijf ongewijzigd. De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags. Het is gebaseerd op de bestaande brug over de Leie in Olsene. Voor het design van de tuikabels is dan weer gekeken naar de nieuwe Hogebrug in Harelbeke.

Op de nieuwe brug komt er een afgescheiden fiets- en voetpad aan beide buitenzijden van de brug. De zwakke weggebruikers worden dus fysiek afgescheiden van het wegverkeer waardoor de kans op ongevallen aanzienlijk verkleint. De jaagpaden lopen door onder de brug en worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding gecreëerd wordt.

Volgende stappen

Op basis van het definitief ontwerp kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet ook een aannemer aangesteld worden. Begin 2021 kunnen de werken op het terrein van start gaan.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.