Datum
26/08/2019

Moest hij nog leven, dan zou Archimedes apetrots geweest zijn op wat er begin juli in de Leie gebeurd is. Het pompgemaal, dat het waterpeil langs weerszijden van de stuw gelijk trekt, werkt namelijk met één van zijn bekendste uitvindingen: de Archimedesschroef. Vorige maand hebben de stuwbouwvakkers dat soort schroeven geïnstalleerd in de turbines van het nieuwe pompgemaal. Want hoewel het mechanisme eeuwenoud is, is het vandaag nog steeds toonaangevend.

Waterkracht

Eerst en vooral draaien de schroeven puur op waterkracht. Dankzij het hoogteverschil op de Leie is er altijd stroming en die laat beide schroeven dag en nacht roteren. De watermolens die vroeger in de Leie stonden, maalden hun graan met datzelfde mechanisme: door de stroming draaide het waterrad en dat rad zwengelde op zijn beurt de maalstenen aan.

Eigen energiebron

Een tweede voordeel is dat de wentelende rotoren elektriciteit opwekken. Precies voldoende om de elektromechanica die het stuwsysteem aanstuurt onder stroom te houden. De stuw en het pompgemaal werken 100% energieneutraal.

Verloren water opschroeven

Tot slot boren de Archimedesschroeven het water op dat tijdens het openen en sluiten van de stuw verloren gaat. Wanneer overtollig water door de stuw stroomt, vloeit er immers altijd nog een deel naar het tussenschot tussen het hoger gelegen waterniveau en het lagere. Het pompgemaal ‘schroeft’ dat verloren water op, zodat het alsnog naar de Leie gaat.

Dit najaar in werking

Alsof dat allemaal nog niet milieubewust genoeg is, recycleert de nieuwe stuw de segmenten van de tijdelijke stuw. Die tijdelijke stuw was nodig, want het waterpeil kan zichzelf natuurlijk niet regelen tijdens de vernieuwingswerken. De segmenten bevatten de kleppen die open of sluiten. Zodra de elektriciens de elektromechanica geïnstalleerd hebben, zal de vernieuwde stuw in werking treden. Wellicht dit najaar al.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.