Datum
21/08/2022

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie tussen Waregem en Wielsbeke: gisteren zijn de brugdelen naar hun definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op hun plaats gelegd. “Dankzij deze nieuwe brug zullen fietsers en voetgangers de Leie tussen Waregem en Wielsbeke vlot en veilig kunnen oversteken”, belicht Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Vanaf de brug krijgen ze tegelijk een mooi uitzicht op de Leievallei en kunnen ze genieten van de natuur en toeristische trekpleisters op beide oevers.”

De afgelopen maanden werd de nieuwe fiets- en voetgangersbrug voorbereid bij staalconstructeur Aelterman in Gent. Daar is vorige week de brug in drie delen op pontons geplaatst en over het water naar haar nieuwe definitieve plaats ter hoogte van Beveren-Trakel in Waregem (met aanloop ter hoogte van de Zavelput) en de oude Leiearm in Ooigem (Wielsbeke) gebracht. Gisteren 20 augustus zijn de brugdelen dan op hun plaats gelegd. Met elk een lengte van ± 55 meter en een gewicht van ± 100 ton is dat geen alledaagse operatie. De werken namen ongeveer 20 uur in beslag. 
Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv: “Met de nodige precisie werden de drie brugdelen geplaatst. De nieuwe brug wordt een stalen S-vormige brug met een totale lengte van 165 meter met een overspanning van ongeveer 60 meter over de Leie. Het ontwerp is sober, maar harmonieus en vormt één geheel met de bomenrijen en het open Leielandschap. De brug krijgt betonnen aanloophellingen die naadloos zullen aansluiten op de bestaande jaagpaden aan beide zijden van de Leie. Nu de brug op haar plaats ligt, is een belangrijke mijlpaal bereikt en is de laatste rechte lijn naar oplevering ingezet. Als alles verloopt zoals gepland kunnen de eerste voetgangers en fietsers begin 2023 over de nieuwe brug.”  

Na de plaatsing wordt de stalen brug nog niet meteen in gebruik genomen. Eerst wordt de brug afgewerkt en daarna wordt de omgeving rond de brug nog aangepakt. Zolang de werken duren blijft het jaagpad afgesloten en blijft de huidige omleiding gelden.

Recreatieve troef 
Naast aanpassingen voor de binnenvaart op de Leie, investeert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters via De Vlaamse Waterweg nv, samen met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem, ook in de recreatieve troeven van de Leie en haar omgeving. 
Momenteel moeten fietsers en voetgangers nog gebruik maken van de wegbrug tussen Ooigem en Desselgem. Met een nieuwe brug specifiek voor fietsers en voetgangers wordt de beleving van de Leievallei versterkt en kan iedereen op een eenvoudige en veilige manier genieten van de natuur en toeristische trekpleisters op beide oevers. 

We hebben een Vlaamse fietsambitie waarbij we resoluut kiezen voor meer én veilig fietsverkeer. Met het bouwen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug maken we het makkelijker om over en langs het water te trappen en te stappen.”, zegt Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De nieuwe brug zal een stimulans zijn om op een actieve manier te pendelen naar het werk of de school. Een extra ingreep om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.” 

De fiets- en wandelbrug zal een enorme boost geven aan de recreatie langs de Leie, niet in het minst met de ontdekking van de prachtige Waregemse groenzone aan de overkant van de rivier”, aldus eerste schepen van stad Waregem, Rik Soens.

Deze nieuwe verbinding zal zeker nog voor een boost zorgen voor het nu al intense fietsverkeer langsheen de jaagpaden aan beide zijden van de Leie. Het gaat dan zowel over recreatief als woonwerk verkeer”,  benadrukt ook Jan Stevens, burgemeester van Wielsbeke

De kostprijs van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug bedraagt 2,62 miljoen euro, waarvan 37,5 % gefinancierd wordt door de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke. De werken worden ook meegefinancierd uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg France-Wallonie-Vlaanderen V-project Eurocyclo en het Provinciaal Reglement voor toeristische impulsen van de Provincie West-Vlaanderen. 
Ook de omgeving rond de brug en oevers worden aangepakt, goed voor zo’n 2,7 miljoen euro. Deze werken worden volledig betaald door De Vlaamse Waterweg nv. 
SBE stond in voor het integraal ontwerp van de nieuwe brug en omgeving. De werken worden uitgevoerd door de TM Van Huele – Aelterman.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.