De verouderde Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende wordt vervangen door een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke fietsers- en voetgangersbrug. Zowel voor het scheepvaartverkeer als het wegverkeer wordt dit een grote verbetering. Het is een belangrijke stap om de regio rond Brugge mobieler te maken.

Het project Stadsvaart zoekt uit hoe de scheepvaart rond Brugge en Oostkamp beter kan samengaan met vlot wegverkeer, doordachte stadsontwikkeling en respect voor het landschap en waardevol erfgoed. Op basis van een uitgebreide en grondige studie kon de Vlaamse Regering de knoop midden november 2017 doorhakken: er komen twee nieuwe bruggen aan Steenbrugge.

De hoge, vaste brug moet schepen een veilige doorgang bieden en is toegankelijk voor al het wegverkeer. Daarnaast komt er voor voetgangers en fietsers een afzonderlijke, beweegbare brug. Zij krijgen dus de keuze: het kanaal oversteken via de hoge, vaste brug of gebruik maken van de vlakke, beweegbare brug.  Om schepen veilig langs de Brugse wateren te loodsen moet ook de bocht ten noorden van Steenbrugge flauwer gemaakt worden.

Het ontwerp van de brug

Om tot een finaal ontwerp van de nieuwe bruggen te komen, moeten er eerst nog een aantal keuzes gemaakt worden. Voor de inplanting en het type van de brug zijn er nog verschillende mogelijkheden. Voor de locatie van beide bruggen is er momenteel nog een ruime zoekzone. De hoge, vaste brug komt in elk geval ten noorden van de huidige brug te liggen.

Tijdens de tweede fase van het milieueffectenrapport worden de milieueffecten van de verschillende opties onderzocht. Ondertussen gaan de ontwerpers aan de slag en wordt alle technische informatie gedetailleerd in kaart gebracht. Het definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn.

Volgende stappen

Aansluitend start de procedure voor het aanstellen van een aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Pas als dat gebeurd is, kunnen de werken starten op het terrein.

Doortocht en Dampoortsluis

Voor de vernieuwing van de Dampoortsluis wordt voorlopig nog geen voorkeurslocatie vastgelegd.  Daarvoor is er eerst verder onderzoek vereist naar de relatie tot erfgoed en de omgeving. Ook de aanpassingen aan de doortocht, voor een vlotte passage van moderne schepen, zullen in de toekomst duidelijker in kaart gebracht worden.

Datumveld tonen
nee

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.