Datum
28/10/2020

Mijlpaalmoment van het najaar: op 12 oktober 2020 is SPW, de Waalse waterwegbeheerder, gestart met het onder water zetten van een nieuwe vaargeul van 800 m in de Leievallei (ter hoogte van Komen). Een belangrijke stap in het project waarbij de Grensleie wordt aangepast aan de scheepvaartnoden van de toekomst!

Begin januari zijn onze Waalse collega’s gestart met het aanpassen van de Grensleie. Om de scheepvaart van de toekomst vlot te laten doorvaren, zijn diverse aanpassingen nodig. Zo wordt de vaarweg tussen de brug van Komen en de grens met de stad Wervik deels verplaatst. De huidige bocht in de Grensleie maakt het namelijk voor grotere, lange schepen moeilijk om te varen en wordt dus aangepast.

Klaar voor moderne scheepvaart

Net zoals de Leie, wordt de Grensleie, tussen Deûlemont en Menen, aangepast voor de schepen van een klasse Vb. Dat zijn schepen die 190 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Deze schepen kunnen tot 4.500 ton en drie lagen containers goederen vervoeren, wat zoveel is als 220 vrachtwagens.

De nieuw gegraven geul is een belangrijke stap vooruit voor Seine Schelde en een mooie mijlpaal voor de internationale samenwerking. Frankrijk voert namelijk de werken uit tussen Deûlémont en de sluis van Komen, Wallonië werkt aan de verdieping en verbreding van de Leie ter hoogte van Komen en Vlaanderen voert werken uit aan de Grensleie ter hoogte van Wervik en Wervicq-Sud.

Explosieve werken

SPW investeerde 30 miljoen euro om die doortocht naar Wervik te verbeteren. Sinds maart is er gestart met het graven van een nieuw 800 meter lang kanaal in de Leievallei. Er werden damplanken geplaatst om de oevers te stabiliseren. Maar liefst 250.000 m³ grond werd er uitgegraven! Deze grond wordt tijdelijk opgeslagen op de werf en zal gebruikt worden voor de aanleg van een stadspark.

Tijdens de werken zijn er trouwens explosieven ontdekt uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Een erkend bedrijf is aangesteld voor ontmijning van alle teruggevonden munitie. Dit betekent de permanente aanwezigheid van ontmijners op het terrein tijdens alle uitvoering van het werk.

Meer dan binnenvaart

Tegelijkertijd met de werken aan de vaarweg wordt er bij onze Waalse collega’s namelijk ook ingezet op stadsvernieuwing en recreatie. Langs de Grensleie wordt een nieuw jaagpad aangelegd en creëren ze dus een gloednieuw stadspark van maar liefst 6 hectaren in het centrum van Komen. Naast het stadspark voorziet Wallonië nog meer groen. De zone die vrij komt tussen de huidige Grensleie en het nieuw aangelegde tracé wordt ingericht als een nat en biologisch waardevol weiland. Voor het vrachtverkeer komt er een nieuwe weg die de industriële zone van Komen zal verbinden met de industriële zone van Neerwaasten. Zware vrachtwagens vermijden zo het centrum van de stad.

Ook de pleziervaart wordt niet vergeten, want er werd reeds een aanlegsteiger voor pleziervaart en een slipway om boten in het water te laten, gebouwd.

De werken in Komen zullen vermoedelijk in 2022 klaar zijn.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.