Datum
14/11/2019

Belanghebbenden krijgen de kans om hun opmerkingen te geven op de zogeheten aanmelding van de project-MER over de optimalisering van de Leie. Op basis van die aanmelding en de input van de bevolking stellen de onderzoekers het milieueffectenrapport op, dat nodig is voor de vergunningsaanvraag.

Waarover gaat de openbare raadpleging

Om zowel de natuur als de scheepvaart betere toekomstkansen te geven, wil De Vlaamse Waterweg nv de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve optimaliseren. Die aanpassing kadert in het grootscheepse binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat een aaneengesloten vaarnetwerk tussen Antwerpen en Parijs ambieert.

Concreet zouden we het stuk Leie een meter verdiepen en hier en daar verbreden. De oevers en het landschap leggen we natuurvriendelijker aan, zodat ze een sterkere biotoop worden voor planten en dieren. Onlangs stelden we de eerste plannen al voor op een infomarkt. Raadpleeg deze folder voor meer info over de geplande aanpassingen aan de Leie

Dien je opmerkingen in

Daarvoor moeten we als waterwegbeheerder eerst een milieueffectenrapport (MER) opmaken. Zo’n rapport bevat de verwachte impact die de aanpassing zal hebben op het milieu en de omgeving. Voor het onderzoek is lokale kennis van belang. Vandaar nodigen de experts de plaatselijke bevolking uit om opmerkingen te geven.

Wie de aanmelding eerst thuis bekijkt, kan ze online raadplegen. In elke betrokken gemeente kunnen de inwoners de aanmelding inkijken en bijkomend advies geven om de aanmelding vervolledigen.

Deinze:

  • van 18 november t.e.m. 18 december
  • Bij dienst omgeving - Brielstraat 2, Deinze
  • Omgeving@deinze.be

Zulte:

  • van 18 november t.e.m. 18 december
  • Bij dienst grondgebiedzaken - Centrumstraat 8, Zulte
  • milieudienst@zulte.be

Dentergem:

  • van 18 november t.e.m. 18 december
  • Bij dienst grondgebiedzaken - Kerkstraat 1, Dentergem
  • milieu@dentergem.be

Wielsbeke:

Ook bij ons ligt het document ter inzage van 18 november tot 20 december:

 

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.