Datum
18/05/2021

Vlaams minister Lydia Peeters bracht vandaag een bezoek aan de River Terminal Roeselare. Tijdens haar bezoek onderschreef de minister het belang van de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. Onder impuls van een Taskforce Kanaalzone worden de krachten gebundeld om de kanaalzone nog meer uit te bouwen tot een economische motor en levendige hot spot voor de hele regio.

‘Met De Vlaamse Waterweg nv investeren we nu al 13,1 miljoen euro in de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie en de vernieuwing van de bedrijfsinfrastructuur, naast ook een fors bedrag aan onderhoudsmiddelen. Die investeringen zullen het voor de ondernemingen in de kanaalzone nog aantrekkelijker maken om hun transportproces duurzamer te hertekenen en te kiezen voor vrachtvervoer via het water” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Tegelijk zorgen we ervoor dat de omgeving van de waterweg herleeft met kwalitatieve openbare ruimte, groenaanleg en comfort voor fietsers en wandelaars.”

Meerwaarde en motor voor de regio

Het Kanaal Roeselare-Leie is al bijna 150 jaar lang één van belangrijke levensaders van de regionale economie en werkgelegenheid. Het is een belangrijke cluster van economische activiteit n Vlaanderen die via het kanaal en de aansluiting met de Leie verbonden is met een internationaal netwerk van waterwegen. Meer dan 40% van het vrachtvervoer op de drukbevaren Leie komt van of gaat naar de kanaalzone.

Minister Lydia Peeters: “Ik ondersteun voluit de modal shift naar duurzamere vervoermiddelen. Dat is belangrijk voor onze economie en essentieel als we onze steden bereikbaar en leefbaar willen houden. 80% van de ondernemingen ligt op maximaal 10 kilometer van een waterweg. We moeten deze blauwe boulevard samen met het spoor nog meer benutten. Zo kunnen we vrachtwagens van de weg halen.”

Het opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie past binnen het project Seine-Schelde. De opwaardering omvat de renovatie en/of heraanleg van kaaimuren en oevers, de herbouw van bruggen, de verdieping van het kanaal en een verhoging van de sluiscapaciteit in Ooigem. De opwaardering zal binnenvaart met klasse Va-schepen met een laadvermogen tot 3.000 ton mogelijk maken. De kosten voor de volledige opwaardering worden geraamd op 270 mio euro.

River Terminal Roeselare klaar na de zomer

De werken aan de River Terminal Roeselare worden uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv en de POM West-Vlaanderen. De laatste rechte lijn is ondertussen ingezet: de aannemer Herbosch-Kiere moet klaar zijn na de zomer van 2021. Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 m² aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.

Taskforce Kanaalzone bundelt de krachten

De Vlaamse Waterweg nv, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen, VOKA, de West-Vlaamse Intercommunale WVI en de kanaalgemeenten zetten komende jaren samen hun schouders onder de ambitieuze ontwikkelingen en richten daarvoor een Taskforce Kanaalzone op.

Het idee is ontstaan vanuit het burgermeesteroverleg van de regio Midwest. De Vlaamse Waterweg nv en de POM West-Vlaanderen plannen nog voor de zomer de echte opstart en zullen het voorzitterschap samen opnemen.

Onder impuls van de taskforce wordt de kanaalzone nog meer uitgebouwd tot economische motor voor de regio. Het bundelen van de krachten en het betrekken van alle mogelijke gebruikers, bewoners en belanghebbenden moet meer duurzame bedrijvigheid opleveren en de hele omgeving van het kanaal meer leefbaar maken.

Jean de Bethune (gedeputeerde  / voorzitter POM West-Vlaanderen): “De investeringen in het kanaal zijn cruciaal voor het behoud van de bedrijvigheid en tewerkstelling in de ganse regio én voor een verdere verduurzaming van onze industrie. Vandaag zetten we een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van het Economisch Masterplan voor West-Vlaanderen, waarin een efficiënte en duurzame logistiek ook in internationaal perspectief een belangrijke verbindende schakel is voor onze ondernemingen.”

Kris Declercq (voorzitter DVV Midwest én wvi / burgemeester Roeselare): “Het Kanaal brengt al meer dan 150 jaar in alle betekenissen ‘vaart’ in onze regio.  De goede samenwerking van de kanaalgemeenten binnen het Midwest-burgemeestersoverleg ligt aan de basis van deze taskforce, en voert zo een belangrijke prioriteit van ons economisch ‘The Next Midwest’-plan uit. Ook WVI zorgt als verlengstuk van de gemeenten in dit verhaal voor nieuwe bedrijvigheid. Duurzame investeringen in deze levensader zijn nu immers meer dan noodzakelijk.”

Michel Soubry, CEO Etabl. J. Soubry N.V. en Regiovoorzitter Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: “De investeringen in het Kanaal Roeselare-Leie zijn niet alleen cruciaal voor de bedrijven die langs het kanaal gelegen zijn maar ook voor alle ondernemingen die samen met ons de verdere omslag naar multimodale transporten willen maken. Het kanaal is een ongelofelijke troef voor onze regio, niet alleen economisch, maar zeker ook voor zaken als natuur, recreatie en fietsverbinding. De broodnodige investeringen zullen ervoor zorgen dat onze regio optimaal én duurzaam ontsloten is binnen het ruimer Europees netwerk van binnenwateren.”

Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg, onderlijnt het belang van de investeringen: “Zonder binnenvaart zouden onze Vlaamse wegen alsmaar meer dichtslibben. Met de opwaardering van dit economisch erg belangrijke kanaal willen we enerzijds de huidige kanaalbedrijven een sterk toekomstperspectief bieden en anderzijds nog meer bedrijven uit de kanaalzone aansluiting laten vinden op het netwerk van watersnelwegen. Met de realisatie van het Seine-Scheldeproject in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen wordt binnenvaart meer dan ooit hét vervoersalternatief van de toekomst in deze regio.”

Op de foto van links naar rechts: Gedeputeerde Jean de Bethune, gedeputeerde Provincie + voorzitter POM West-Vlaanderen / Piet Delrue, voorzitter gemeenteraad Roeselare / Kris Declercq, DVV Midwest én wvi en burgemeester Roeselare / Michel Soubry, CEO Etabl. J. Soubry N.V. en Regiovoorzitter Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen / Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters / Geert Sanders, algemeen directeur wvi / Frieda Brepoels (voorzitter De Vlaamse Waterweg nv / Chris Danckaert, (gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.