Datum
24/03/2021

Op donderdag 25 maart 2021 start het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning voor de werken aan de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve.

Waarover gaat het openbaar onderzoek?

Om zowel de natuur als de scheepvaart betere toekomstkansen te geven, wil De Vlaamse Waterweg nv de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve optimaliseren. Die aanpassing kadert in het grootscheepse binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat een aaneengesloten vaarnetwerk tussen Antwerpen en Parijs ambieert.

Concreet vraagt De Vlaamse Waterweg nv een omgevingsvergunning aan voor de verdieping en verbreding van de vaargeul, alsook voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers voor het eerste deel in Deinze en Zulte.

Bij de aanvraag zit ook een ontwerp-MER, die de effecten van de opwaardering beschrijft voor het volledige stuk tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve.

Het dossier bekijken of een opmerking formuleren

De volledige aanvraag kan zowel online op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek, projectnummer 2020167666) als bij de betrokken gemeenten worden geraadpleegd.

Deinze:

De aanvraag kan worden ingekeken bij het Stadsbestuur Deinze, Dienst Omgeving, Brielstraat 2, 3e verdieping, 9800 Deinze tijdens het openbaar onderzoek vanaf 25/03/2021 tot 23/04/2021.

Openingsuren :       

Iedere werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur

Iedere dinsdag tussen 14.00 en 18.00 uur

Gelieve vooraf een afspraak te maken via telefoon (09/381.95.00) of online via afspraken.deinze.be

Zulte:

Om op een veilige manier de documenten in te zien, kan u deze op de gemeentelijke website (https://www.zulte.be/openbare-onderzoeken-omgeving-0) of op de dienst omgeving van de gemeente Zulte na het maken van een afspraak tijdens het openbaar onderzoek vanaf 25/03/2021 tot 23/04/2021.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zulte

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.