Datum
30/06/2021

Op zaterdag 3 juli 2021 start een nieuw openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning voor de werken aan de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve.

 

Waarover gaat het openbaar onderzoek?

Om zowel de natuur als de scheepvaart betere toekomstkansen te geven, wil De Vlaamse Waterweg nv de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve optimaliseren. Die aanpassing kadert in het grootscheepse binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat een aaneengesloten vaarnetwerk tussen Antwerpen en Parijs ambieert. Het nieuwe openbaar onderzoek gaat over het deel van de aanpassingen tussen Deinze en Zulte.

In maart 2021 liep hiervoor reeds een openbaar onderzoek. Naar aanleiding van enkele opmerkingen in de adviezen werden via een wijzigingsverzoek enkele stukken toegevoegd.

 

Het dossier bekijken of opmerkingen formuleren

De volledige aanvraag kan zowel online op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek, projectnummer 2020167666) als bij de betrokken gemeenten worden geraadpleegd:

Deinze:

De aanvraag kan worden ingekeken bij het Stadsbestuur Deinze, Dienst Omgeving, Brielstraat 2, 3e verdieping, 9800 Deinze tijdens het openbaar onderzoek van 06/07/2021 tot 04/08/2021.

Openingsuren :       

Iedere werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur

Iedere dinsdag tussen 14.00 en 18.00 uur

Gelieve vooraf een afspraak te maken via telefoon (09/381.95.00) of online via afspraken.deinze.be

Zulte:

Om op een veilige manier de documenten in te zien, kan je deze terugvinden op de gemeentelijke website (https://www.zulte.be/openbare-onderzoeken-omgeving-0) of op de dienst Omgeving van de gemeente Zulte. Graag een afspraak maken tijdens het openbaar onderzoek  van 03/07/2021 tot 01/08/2021.

Bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket indienen of aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zulte.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.