Datum
11/02/2019

De Vlaamse Waterweg nv en de verschillende partners in het project hebben maandag 11 februari de startnota goedgekeurd. Daarin werden de concrete locatie van de bruggen en de bochtaanpassing van het kanaal vastgelegd. Op basis van de startnota gaan we richting het voorontwerp.

 

Met Seine Schelde Vlaanderen wil De Vlaamse Waterweg nv investeren in de Vlaamse waterwegen en zo grotere schepen een vlotte en veilige doorgang bieden. Een onderdeel hiervan is het project Stadsvaart, waarmee we in Brugge en Oostkamp werken aan een vlottere doorstroming van de scheepvaart en het wegverkeer. Een eerste stap hierin is de bouw van een nieuwe weg- en fietsersbrug en de aanpassing van de bocht aan Steenbrugge.

Momenteel loopt het onderzoek en gaan we, samen met de projectpartners en andere stakeholders, richting een voorontwerp. Een belangrijke stap in dit traject is de startnota: een verkennend document over de mogelijkheden, kansen en gevolgen van een bepaald alternatief. Het voorontwerp verwachten we later dit jaar.

 

Startnota

Op maandag 11 februari 2019 werd de startnota van de nieuwe bruggen goedgekeurd door De Vlaamse Waterweg nv en de verschillende partners in het project (stad Brugge, gemeente Oostkamp, De Lijn en AWV). Hierin worden de concrete locatie van de bruggen en de bochtaanpassing van het kanaal vastgelegd:

  • De hoge, vaste brug voor het wegverkeer komt op ongeveer dezelfde locatie als de bestaande brug;
  • De vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers komt ter hoogte van de bestaande rotonde aan de Baron Ruzettelaan en Meulestee. De rotonde wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten;
  • De bocht in het kanaal wordt aangepast en schuift op in de richting van de Baron Ruzettelaan.

Richting Voorontwerp

Op basis van deze startnota gaan we richting een voorontwerp. Tijdens en na de opmaak van het voorontwerp wordt nog gecommuniceerd naar de bewoners en het ruimere publiek.

Volgende stappen

Wanneer het voorontwerp en het definitieve ontwerp klaar zijn, starten we de procedure op om een aannemer te vinden en worden de nodige vergunningen aangevraagd. De werken starten ten vroegste in 2021 en zullen ongeveer drie jaar duren.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.