Op 8 september 2017 heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als nieuwe watersnelweg voor goederenvervoer. Nu onze wegen dichtslibben, treedt de binnenvaart op de voorgrond als een volwaardig alternatief: deze veilige en duurzame vorm van goederentransport haalt vrachtwagens uit de file. De studie over het kanaal Bossuit-Kortrijk streeft naar een werkelijke verbinding tussen de Leie en de Boven-Schelde. Het is een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het Europees binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.

Onderdeel van Europees binnenvaartproject

De studie over het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Daarin past de visie om het kanaal geschikt te maken voor schepen met een groter laadvermogen. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.

Werken aan welvaart

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is tot op vandaag vanaf de Leie niet toegankelijk voor grotere schepen. De drie historische, beschermde sluizen vormen een vernauwing ter hoogte van Kortrijk. Daardoor moeten schippers een lange omweg maken via Gent en de Boven-Schelde van 138 kilometer. Waterwegen en Zeekanaal NV wil het kanaal uitbouwen tot een cruciale schakel in het binnenvaartnetwerk tussen de Seine en de Schelde. Daarvoor is er eerst studiewerk nodig. Het onderzoek moet uitmonden in efficiënte en haalbare oplossingen.

Toekomstgerichte keuzes in complex project

Met de startbeslissing staat nu op papier dat de Vlaamse overheid de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk verder wil onderzoeken, maar er moeten nog belangrijke keuzes gemaakt worden. In een eerste fase wordt onder andere gezocht naar de beste oplossing voor het knelpunt in Kortrijk en de opwaardering van het volledige kanaal. Ook de uitwerking van een mogelijk nieuw regionaal overslagcentrum, dat voor lokale bedrijven een toegangspoort vormt naar de binnenvaartsnelweg, maakt deel uit van het onderzoek.

De Vlaamse overheid hanteert in dit dossier de vernieuwde procesaanpak ‘Complexe Projecten’. Dit betekent een keuze voor een vereenvoudigde procedure, waarin de verschillende overheden samenwerken. Hierbij wordt er op een integrale manier rekening gehouden met de ruimere omgeving van het kanaal, en de verschillende projecten en processen die er reeds lopen. Open communicatie staat daarbij centraal.

Twee mogelijke tracés

Om van het kanaal een echte ontsluiting voor grotere schepen te maken, worden twee opties onderzocht: het huidige tracé aanpakken of een alternatieve verbinding met de Leie zoeken op het grondgebied van Kortrijk. Wanneer er gekozen wordt voor het eerste tracé moet er een oplossing gevonden worden voor de historische, beschermde sluizen in Kortrijk. Met het tweede tracé kunnen de sluizen behouden blijven.

Volgende stap: onderzoeksfase

De startbeslissing van de regering is nog maar het begin. Dit onderzoek bundelt voor elke optie de mogelijke effecten op milieu en natuur, erfgoed, mobiliteit, de omgeving als budgettaire haalbaarheid. Op basis daarvan ontstaat een eerste ontwerp met maatregelen zoals verhogen van bruggen, oeverbescherming of aanpassen van sluizen of kaaimuren.

Het onderzoeksteam heeft de ambitie om de onderzoeksfase af te ronden eind 2018. De resultaten komen dan breed en open op tafel te liggen. Alle invalshoeken worden vervolgens verwerkt tot een finaal ontwerp. Dat fungeert op zijn beurt als leidraad voor de uitwerkingsfase.

Het volledige proces van verkenning, onderzoek, studies en ontwerpen duurt makkelijk vijf jaar, te rekenen van de start in 2016.

Samenwerking

In het traject heeft Waterwegen en Zeekanaal NV veel aandacht voor samenwerking, overleg en dialoog. In de eerste plaats via nauwe samenwerking met de steden en gemeenten Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem. Er wordt overlegd met experts die meer kunnen vertellen over mogelijke effecten voor milieu en natuur, erfgoed, omgeving, mobiliteit en budgettaire haalbaarheid. Tegelijk wordt het gesprek aangegaan met diegenen die het terrein door en door kennen: de buurt zelf.

Infomarkt met Babbelboot

Waterwegen en Zeekanaal NV organiseert in september en oktober infomomenten in elke betrokken stad of gemeente. Omwonenden kunnen er de opties ontdekken die op tafel liggen. Ook kunnen ze kennismaken met de aanpak van de studie. Het is meteen een mooie kans om te peilen naar bezorgdheden of vragen.

Het zwaartepunt van de studie ligt in Kortrijk, waar voor grote schepen de aansluiting met de Leie grondig bestudeerd wordt. Inwoners van Kortrijk zijn welkom op de infomarkt van 20 september, van 16 t.e.m. 21 uur in karting Worldkarts. Daar wordt om het uur een presentatie gegeven en kan kaart- en infomateriaal ingekeken worden. Bezoekers kunnen doorlopend vragen stellen aan medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV en het studiebureau. Ze kunnen tijdens deze infomarkt ook plaatsnemen in de Babbelboot. Deze nieuwe, interactieve tool werd speciaal ontwikkeld voor Seine Schelde Vlaanderen om betrokkenen aan het woord te laten.

In Harelbeke, Zwevegem en Avelgem worden tweedaagse informatiemomenten georganiseerd van 14 t.e.m. 20 uur. Deze zijn vrij te bezoeken. Op dag twee zal er om 19 uur een presentatie gegeven worden door de projectverantwoordelijke en kunnen er ook vragen gesteld worden. In Zwevegem vinden de informatiemomenten plaats op 21 en 22 september in het Gemeentepunt, in Harelbeke op 27 en 28 september in de Zuiderkouter en in Avelgem op 5 en 6 oktober in het Pompgebouw in Bossuit. Ook daar kan kaart- en infomateriaal ingekeken worden.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.