Datum
22/12/2020

Eind vorig jaar stelden we het voorontwerp van de nieuwe Steenbruggebrug, de fietsbrug, de kanaalbocht en de omgeving voor. Sindsdien heeft het onderzoeksteam echter niet stilgezeten. Hoog tijd voor een update!

 

Momenteel leggen we de laatste hand aan het definitieve ontwerp van onze plannen voor het kanaal Gent-Oostende. Dit is een technisch gegeven en dient om concrete stappen te zetten richting de aanvraag van een omgevingsvergunning: deze hebben we nodig om de werken te mogen starten en op zoek te gaan naar een aannemer. Het studiewerk zit er dus bijna op! Maar wat hebben we het afgelopen jaar concreet gedaan? We lichten het even toe:

Van een visie naar een uitvoerbaar plan

Tijdens de laatste infomarkt in oktober 2019 mochten bewoners kennismaken met het voorontwerp. Toen kregen bezoekers aan de hand van toekomstbeelden en heuse visuals in virtual reality te zien wat we voor Oostkamp en Brugge in petto hebben.

De input die we toen ontvingen, was talrijk en hebben we meegenomen in het voorontwerp. Daarmee konden we ook de MER-studie (het onderzoek naar de te verwachten gevolgen voor mens, natuur en landschap) finaal afronden in februari dit jaar.

Daarmee waren alle elementen aanwezig om het technische of definitieve ontwerp op te maken. Hierin onderzoeken we waar en welke aanpassingen nodig zijn aan de kanaaloevers, bruggen, de omgeving, enzovoort. Eén van de vele onderdelen in deze stap was een bodem- en explosievenonderzoek:

Duizend bommen en granaten – of toch niet?

Nieuwe constructies vragen uiteraard om stevige funderingen. Om die te kunnen ontwerpen, hebben we proefboringen uitgevoerd om de draagkracht en dichtheid van de ondergrond in kaart te brengen. Daarbij moesten onze mensen op het terrein rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog – deze werden echter niet gevonden.

In en vlakbij de projectzone vonden in de vorige eeuw immers heel wat luchtaanvallen plaats. De Engelse gevechtspiloot Paul Bewsher (1894-1966) schreef over de bombardementen van mei 1918 het gedicht ‘The Bombing of Bruges’, dat een onverwachte bron werd van waardevolle oorlogsinfo. Ook voor ons kwam dit van pas om het verleden in kaart te brengen en het bodemonderzoek voor te bereiden. We blikken even terug, en kijken daarna verder naar de toekomst:

Ten noorden van waar de nieuwe bruggen komen, lag La Brugeoise, een ooit bedrijvige fabriek voor de productie van staal en spoorwegmateriaal – nu vind je hier o.a. Bombardier. Ze werd tijdens WO I veroverd door de Duitsers, die ze gebruikten om te voorzien in hun eigen oorlogsmunitie. Om La Brugeoise en de omliggende terreinen te heroveren en de Duitse oorlogsproductie stil te leggen, voerden de geallieerden immers meermaals bombardementen uit – zo ook t.h.v. de vlakbij gelegen spoorweg en het vliegveld in Oostkamp. Ook zwaar getroffen in oorlogstijden waren de spoorwegwerkplaats, die nu dienst doet voor NMBS, en het gewezen kasteel Ter Linden in Sint-Michiels. In WO II waren deze in handen gekomen van de tegenstander, in het kasteel werd zelfs een radiopeilings- en een decodeerstation van de Duitse zeemacht geïnstalleerd. Een reeks bombardementen op de werkplaats op 26 januari 1943 van de geallieerden staken een stokje voor de plannen van de Duitsers. Daarbij vielen er tot waar de huidige Park-and-Ride zich nu bevindt.

Gewikt en gewogen

Bij de opmaak van het definitieve ontwerp worden meteen heel wat keuzes gemaakt, onder andere over de materialen die we zullen gebruiken, de planning voor de aannemer, minder-hindermaatregelen ...
Om op alle vragen een toekomstbestendig en gedragen antwoord te geven, hadden we regelmatig nauw overleg met het studiebureau, de gemeente Oostkamp, de stad Brugge, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn.

Volgende stap: de omgevingsvergunning

In de eerste helft van 2021 zal het definitieve ontwerp klaar zijn en kunnen we aansluitend de omgevingsvergunning aanvragen, die nodig is om de werken te kunnen uitvoeren. Daar komt een openbaar onderzoek bij kijken, en dan krijgen buurtbewoners opnieuw de kans om opmerkingen te formuleren over het project. We houden iedereen hierover op de hoogte!

Klik hier voor een overzicht van onze plannen voor de buurt.
 

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.