Datum
09/07/2020

UPDATE 5 augustus 2020 – Door de verstrengde coronamaatregelen wordt het publieksfeest in Ingelmunster, dat gepland stond op 25 september 2020, geannuleerd.

Met de afbraak van de oude Dorpsbrug in Ingelmunster verdween het grootste knelpunt op het kanaal Roeselare-Leie: een historisch moment voor de binnenvaart. In de plaats verrees een nieuwe brug die een waar landmark is. De gemeente en haar bewoners doopten ze om tot Brigandsbrug. Als alles goed gaat, volgt een feestelijke inhuldiging op 25 september.

Volgeladen vrachtwagens testen de stevigheid van de brug
Volgeladen vrachtwagens testen de stevigheid van de brug

Eerder deze week werd de nieuwe brug onderworpen aan stabiliteitstesten: de aannemer liet 24 volgeladen vrachtwagens aanrukken die hun gewicht verdeelden in zeven verschillende opstellingen. Na een positieve evaluatie kan de Brigandsbrug vanaf donderdag 9 juli 2020 open voor het verkeer!

“Het is een prachtige brug geworden die het kanaal bevaren en oversteken voor iedereen comfortabeler en veiliger maakt”, aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Schepen kunnen vlot passeren dankzij een doorvaarthoogte van zeven meter, waardoor drielaags containervervoer in de toekomst mogelijk zal zijn. Fietsers en voetgangers beschikken over een breed fiets- en voetpad met een hellingspercentage van slechts 4 procent. Dankzij de lichtstrook in het midden van de brug wordt het gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden.”

Voor de realisatie van de Brigandsbrug betalen De Vlaamse Waterweg nv, Ingelmunster, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer samen 17,3 miljoen euro. Ze werd vervaardigd in samenwerking met Artes Group, Stadsbader, NEY en Victor Buyck Steel Construction.

Brigandsbrug

Ingelmunster is in de volksmond ook gekend als de ‘Brigandsgemeente’. Deze naam heeft ze te danken aan een groep Ingelmunstenaren uit de 18de eeuw die zich verzetten tegen de Franse bezetter, die van onze Franse zuiderburen de bijnaam Brigands (struikrovers) kreeg. Zo maakt een stukje lokale geschiedenis haar intrede in de toekomst : de nieuwe Brigandsbrug die beide centrumhelften met elkaar verbindt en de gemeente siert.

Seine Schelde Vlaanderen en VIA-plan

De oude Dorpsbrug in Ingelmunster was sinds midden jaren vijftig in gebruik en dringend aan vervanging toe. Ze was ook de laagste op het kanaal Roeselare-Leie, een belangrijke trafiekas die jaarlijks goed is voor 4,5 miljoen ton vervoerde goederen. Daarom heeft ze plaatsgemaakt voor een nieuw en hoger exemplaar.

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv onderstreept het belang. “De Brigandsbrug maakt deel uit van het Europees gesubsidieerde Seine Schelde Vlaanderen, en is met haar 286 meter zelfs de langste brug van dit hele binnenvaartproject. Met de realisatie van dit project wil De Vlaamse Waterweg van de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. De brug zelf vormt bovendien voor het wegverkeer het hart van het VIA-plan voor verkeerscirculatie van de gemeente.”

“Ingelmunster heeft echt uitgekeken naar deze dag”, aldus burgemeester Kurt Windels. “We spreken zonder meer van een historisch moment voor onze gemeente. Dit fantastisch bouwwerk pal in het centrum past perfect in de verdere modernisering van Ingelmunster. De verbinding van de twee kernen is een feit, we zijn opnieuw herenigd. Onze oprechte dank aan allen die project mogelijk maakten en in het bijzonder aan onze inwoners voor het geduld. Vandaag start een nieuw tijdperk”, besluit Windels.

Spectaculair ontwerp oogt licht en open

Het ontwerp van de brug is van dezelfde hand als dat van het vernieuwde marktplein. Zo werden bij de realisatie dezelfde materialen gebruikt zodat ze volledig in harmonie is met de directe omgeving.

Tussen de twee rijstroken is een opening voorzien die licht doorlaat. Zo kan ook de ruimte onder de brug volop benut worden. Aan de kant van het marktplein wordt de groene zone vanaf het kasteeldomein onder de brug doorgetrokken. Verder komen hier parkeerplaatsen en een fietsenstalling. De Stationsstraat, vanaf het kruispunt met de Waterstraat tot aan de Trakelweg, werd heraangelegd. Aan het station werden de sporen gebundeld naast de aanloophelling van de brug.

Aandacht voor de omgeving

Aan weerszijden van de brug voorziet De Vlaamse Waterweg nv de komende zomermaanden nog mooi en fris groen. Aan de stationszijde komt een verbinding voor fietsers en voetgangers tussen het begin van de brug en het jaagpad, waarlangs je ook toegang hebt tot één van de trappen. Verder komt er een bufferings- en infiltratievoorziening die hemelwater opvangt. Zo wordt de bodem gevoed en geven we nieuwe biotopen de kans om te floreren. Het omliggende natuurgebied wordt weer in ere hersteld en zelfs uitgebreid. De orchideeën, hagedissen en oorspronkelijke teelaarde (die zaden van lokaal groen bevat) krijgen hier opnieuw hun onderkomen. Voor het beheer van deze groene zone zal Natuurpunt instaan.

Tijdelijke brug en Trakelweg

Voortaan kan je je aangepaste en permanente route uitstippelen via de Brigandsbrug. De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug over het kanaal blijft nog even in gebruik, de waterwegbeheerder neemt deze later nog weg. De Trakelweg blijft werfzone tot de omgeving afgewerkt is en dus kan je hier niet passeren. Dat is nodig voor ieders veiligheid en een vlotte doorgang voor het werfverkeer.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.