Datum
27/10/2021

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dan kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, in totaal zijn er vier. De huidige loskade ter hoogte van Noorderwal in Deinze ligt in het eerste deel van deze werken en is te klein voor de verwachte scheepvaart. De voorbereidende werken voor de bouw van een nieuw kaaiplateau starten op 8 november 2021. De eigenlijke werken volgen begin 2022. 

Een nieuw kaaiplateau 

Om de modernisering van de Leie te realiseren, zijn heel wat baggerwerken nodig en zal er dus heel wat grond over zijn. Deze extra grond wordt zoveel mogelijk over het water vervoerd en verzameld om daarna weggebracht te worden. Deze extra grond zal voornamelijk verzameld worden op het laguneveld  Noorderwal. Om de grond te lossen, moeten de schepen kunnen beschikken over geschikte infrastructuur. 

De huidige loskade ter hoogte van Noorderwal in Deinze is te klein voor de verwachte scheepvaart en beschikt niet over de nodige laad- en loscapaciteit. Daarnaast zorgt de constructie ervoor dat de vaarweg versmalt in de bocht waardoor het frequent laden en lossen van schepen niet mogelijk is. De bestaande loskade wordt dan ook afgebroken en we bouwen een volledig nieuwe, langere kaaimuur. 

Voorbelasting vanaf 8 november 

Vanaf 8 november 2021 starten we met voorbereidende werken, namelijk het aanbrengen van voorbelasting. De ondergrond van het toekomstig kaaiplateau moet namelijk eerst gestabiliseerd worden vooraleer deze gebouwd wordt. Anders bestaat het risico dat de ondergrond bij de nieuwe belasting verzakt en het nieuw kaaiplateau onstabiel wordt. 

De ondergrond moet dus op voorhand belast worden zodat deze zich kan zetten en stabiel wordt. Dit doen we door  grond als ballast op de locatie van het nieuwe kaaiplateau te leggen, en dit rondom de bestaande loskade. Deze grond komt tot wel 2,5 meter hoog.  

Om ervoor te zorgen dat het jaagpad tijdens deze voorbelasting veilig gebruikt kan worden, wordt een keermuur voorzien. Ook komt er bijkomende signalisatie zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen kruisen met het verkeer van de loskade. De voorbelasting moet een aantal maanden blijven liggen om de ondergrond voldoende te laten zetten. Begin 2022 starten we dan met de eigenlijke werken.  

Extra werfverkeer op jaagpad 

Om de aanleg van de grondbelasting te kunnen doen, zal er tussen 8 en 21 november extra werfverkeer zijn op het jaagpad in Deinze. De doorgang van de fietsers en voetgangers op het jaagpad blijft mogelijk, maar het wordt dus drukker dan normaal. We vragen de nodige waakzaamheid van zowel het werfverkeer als de fietsers en voetgangers zodat alles veilig kan verlopen.  

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.