Datum
10/11/2021

Fietsers en voetgangers die de Leie tussen Waregem en Wielsbeke willen oversteken, moeten nu gebruik maken van de wegbrug tussen Ooigem en Desselgem. Deze wegbrug wordt vernieuwd en verhoogd, omdat ze te laag is voor de scheepvaart van de toekomst en zal een pak veiliger zijn dan de oude. Voor de actieve weggebruikers blijven de mogelijkheden om de Leie over te steken echter beperkt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters brengt hier via De Vlaamse Waterweg nv, samen met stad Waregem en gemeente Wielsbeke, verandering in. Vanaf 15 november 2021 starten de voorbereidende werken voor de bouw van een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug.

Recreatieve troef

Naast aanpassingen voor de binnenvaart op de Leie, investeert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters via De Vlaamse Waterweg nv, samen met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem, ook in de recreatieve troeven van de Leie en haar omgeving. 

Momenteel moeten fietsers en voetgangers gebruik maken van de wegbrug tussen Ooigem en Desselgem. Met een nieuwe brug specifiek voor fietsers en voetgangers wordt de beleving van de Leievallei versterkt en kan iedereen op een eenvoudige en veilige manier genieten van de natuur en toeristische trekpleisters op beide oevers.

“We hebben een Vlaamse fietsambitie waarbij we resoluut kiezen voor meer én veilig fietsverkeer. Met het bouwen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug maken we het makkelijker om over en langs het water te trappen en te stappen.”, zegt Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De nieuwe brug zal een stimulans zijn om op een actieve manier te pendelen naar het werk of de school.  Een extra ingreep om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.”

“De fiets- en wandelbrug zal een enorme boost geven aan de recreatie langs de Leie, niet in het minst met de ontdekking van de prachtige groenzone aan de overkant van de rivier.” aldus eerste schepen van stad Waregem, Rik Soens.

De kostprijs van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug bedraagt 2,62 miljoen euro, waarvan 37,5 % gefinancierd wordt door de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke. De werken worden ook meegefinancierd uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg France-Wallonie-Vlaanderen V-project Eurocyclo en het Provinciaal Reglement voor toeristische impulsen van de Provincie West-Vlaanderen.

Ook de omgeving rond de brug en oevers worden aangepakt, goed voor zo’n 2,7 miljoen euro. Deze werken worden volledig betaald door De Vlaamse Waterweg nv.

Harmonieus ontwerp

De brug wordt gebouwd ter hoogte van Beveren-Trakel in Waregem (met aanloop ter hoogte van de Zavelput) en de oude Leiearm in Ooigem (Wielsbeke). De nieuwe brug wordt een stalen S-vormige brug met een overspanning van ongeveer 60 meter. Het ontwerp is sober, maar harmonieus en vormt één geheel met de bomenrijen en het open Leielandschap. De brug krijgt betonnen aanloophellingen die naadloos zullen aansluiten op de bestaande jaagpaden aan beide zijden van de Leie.

Voorbereidende werken

Vooraleer de eigenlijke werken van start kunnen gaan, voert De Vlaamse Waterweg nv nog enkele voorbereidende werken uit. Op 15 november 2021 wordt er gestart met het rooien van bomen langs het jaagpad. Begin 2022 starten de eigenlijke werken. Een jaar later kan de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gebruikt worden.

Alternatieve route tijdens werken

Tijdens de bouw van de nieuwe fietsbrug wordt het jaagpad afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen aan de kant van Wielsbeke rondrijden langs de Eerste Linie Regimentstraat en de Tweede Aardstraat. Aan de kant van Waregem kan er gebruik gemaakt worden van de omleiding via de Pontstraat, Grote Heerweg en Beveren-Trakel. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug tussen Ooigem en Desselgem, ter hoogte van de Munkenhofdreef.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.