Datum
23/06/2020

De huidige brug tussen Ooigem (Wielsbeke) en Desselgem (Waregem) is te laag voor de moderne binnenvaart. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv bouwt daarom, in samenwerking met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem, een nieuwe, hogere brug. De aannemer start officieel op woensdag 1 juli 2020. Op en rond de brug zal er in de zomermaanden echter weinig activiteit te zien zijn, want er worden slechts voorbereidende werken uitgevoerd.

Voorbereidende werken

Ondertussen zijn de nutmaatschappijen klaar met hun werken en zijn er nieuwe leidingen onder de Leie door getrokken.  Op 1 juli kan de aannemer dus van start met de werken voor een nieuwe brug.

In de zomer wordt er vooral achter de schermen gewerkt en wordt de werf voorbereid. Toch zullen er een aantal zaken rond de brug zichtbaar zijn. Er worden, zoals voorzien in de omgevingsvergunning, enkele bomen gekapt op de jaagpaden, aan weerszijden van de brug, en in de buurt van de brug worden grondsonderingen uitgevoerd. Een sondering is een grondonderzoek waarbij er een stang met kegelvormige punt in de grond geduwd wordt. Hiermee wordt de sterkte van de grond en de samenstelling van de grondlagen bepaald. Indien mogelijk wordt ook het grondwaterniveau bepaald. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om de bouw van de nieuwe brug zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Nieuwe brug, dezelfde locatie

De nieuwe Leiebrug komt op dezelfde locatie als de huidige brug, waardoor de impact op de omgeving beperkt is. Hierdoor wordt aan de kant van Ooigem (Wielsbeke) het waardevol natuurgebied gespaard en in Desselgem (Waregem) blijven alle woningen gevrijwaard.

Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, wordt er een tijdelijke brug voorzien voor fietsers en voetgangers. Deze brug heeft een hellend vlak en geen fietsgeulen. Zo kan iedereen gemakkelijk met de fiets aan de hand over de brug. Deze tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug wordt ten vroegste eind september geïnstalleerd. De huidige wegbrug wordt vermoedelijk midden oktober afgesloten voor verkeer.

Deel van een groter geheel

De werken in Ooigem en Desselgem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Hiermee wil De Vlaamse Waterweg nv van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.