Datum
19/02/2019

Bart Callaert is projectingenieur voor De Vlaamse Waterweg nv en is verantwoordelijk voor de Leiewerken in Harelbeke. Daarmee draagt hij heel wat verantwoordelijkheid op zijn schouders. We gingen een dagje met hem mee op pad en vroegen hem naar zijn werkgewoonten, grootste uitdagingen en mooiste verwezenlijkingen.

Dag Bart, kan je ons wat meer vertellen over jouw functie binnen het project Seine Schelde Vlaanderen?

Bart: “Als projectingenieur ben ik verantwoordelijk voor de werken in naam van De Vlaamse Waterweg nv. Ik zorg voor de dagelijkse opvolging, de communicatie met de stakeholders, de omwonenden ... Een doorsnee werkdag bestaat dus eigenlijk niet voor mij. Elke dag is anders en mijn job is zeer gevarieerd. De ene dag heb ik vergaderingen, de andere doe ik technische opvolgingen. Afwisseling genoeg dus!”

Er wordt weleens gezegd dat de Leiewerken in Harelbeke ‘Seine Schelde Vlaanderen op zichzelf’ zijn. Waarom is dat zo?

Bart: “Met de Leiewerken in Harelbeke wordt de rivier klaargestoomd voor het scheepvaartverkeer van de toekomst. We passen verschillende onderdelen op en langs de Leie aan. Zo hebben we een nieuwe, grotere sluis gebouwd, is de Hogebrug vernieuwd en zijn we volop bezig met de bouw van een nieuwe, energieneutrale stuw. Net zoals in het overkoepelende project Seine Schelde Vlaanderen, hebben we hier in Harelbeke ook aandacht voor rivierherstel. Op het Moleneiland wordt een vispassage gebouwd, die ervoor zorgt dat vissen trapsgewijs om de stuw heen kunnen zwemmen. We denken bovendien aan de recreatieve gebruikers. Om het Moleneiland vanaf het stadscentrum toegankelijker te maken, wordt een draaibrug voor fietsers en voetgangers aangelegd. Hier in Harelbeke hebben we ook te maken met heel wat erfgoed langs de waterweg. Ook dit proberen we opnieuw te integreren in de omgeving. Zo hebben we aan de Banmolens een ‘intake’ gemaakt waardoor de Leie opnieuw tot aan de Banmolens stroomt. Ook de bovenbouw van de oude stuw is een belangwekkend stuk industrieel erfgoed en krijgt een vaste plek als uitkijkplatform op het Moleneiland. Met aanpassingen voor de binnenvaart en aandacht voor rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing zou je de Leiewerken in Harelbeke dus Seine Schelde Vlaanderen op zichzelf kunnen noemen.”

Bij een project van deze schaal komt wellicht heel wat kijken?

Bart: “Klopt. Het is een project van 100 miljoen euro en dus het meest omvangrijke deelproject van Seine Schelde Vlaanderen. De grootste uitdaging is dat we hier op een vrij kleine oppervlakte behoorlijk veel werken moeten uitvoeren, dus hinder voor omwonenden is bijna onvermijdelijk. Uiteraard proberen we die zoveel mogelijk te beperken en wordt er veelvuldig gecommuniceerd met de Stad Harelbeke, de omwonenden en andere stakeholders.”

Dat is alvast iets om trots op te zijn! Zijn er verder nog realisaties waarop je fier bent?

Bart: “Er zijn een tweetal aspecten van mijn werk waar ik erg trots op ben: het eerste is dat de sluis begin 2018 klaar moest zijn voor de schepen, en dat dat gelukt is. Het tweede is de mooie integratie van de nieuwe Banmolenbrug in de omgeving, met oog voor het oud cultureel erfgoed.”

Wanneer zouden de Leiewerken klaar zijn?

Bart: “De werken aan het complex in Harelbeke zullen vermoedelijk tegen het einde van dit jaar worden afgerond. Aansluitend zijn er nog een aantal werken zoals de verhoging van de Kuurnebrug voorzien.”

Seine Schelde Vlaanderen: projectingenieur Bart Callaert aan het woord

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.