Datum
31/01/2020

Charlotte Beels is projectverantwoordelijke bij De Vlaamse Waterweg nv. Al vanaf dag één volgt ze de werken aan de sluis, stuw en vispassage in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) op. Naarmate de voorbereidingen gedetailleerder werden, breidde het team uit. Zo kwam Daphne De Groote er in 2018 bij als projectingenieur. Zij volgt de voorbereiding van de stuwrenovatie én vispassage mee op. We zijn eens benieuwd welk werk de dames (en hun collega’s!) nog voor de boeg hebben daar aan de Leie.

Dag Charlotte en Daphne. Welke werken voeren jullie hier in Sint-Baafs-Vijve allemaal uit?

Charlotte: “We werken hier aan drie belangrijke constructies: de bouw van een nieuwe sluis, de bouw van een vispassage en de bestaande stuw die gerenoveerd wordt. De nieuwe sluis bevindt zich op de Leie, de hoofdas van de verbinding tussen Seine en Schelde. Omdat de bouw van de sluis langer duurt dan de andere constructies, zijn we al in 2017 gestart met de bouw van de voorhavens, het gedeelte voor de sluis waar schepen kunnen wachten om de sluis in te varen. In het najaar van 2018 is dan ook de bouw van de effectieve sluis gestart.”

Daphne: “De stuw en de vispassage bevinden zich op de zijarm van de Leie. Deze projecten liggen dicht bij elkaar en worden als één project beschouwd, elk met hun eigen aandachtspunten. In het ontwerp wordt naar de optimale fasering gezocht zodat beide constructies succesvol kunnen worden gerealiseerd. De werken hieraan zullen in 2020 starten.”

Ervaren schippers veel hinder van de werken?

Charlotte: “De hinder voor de schippers is niet gering. Wij proberen echter om deze zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe sluis wordt naast de bestaande sluis gebouwd zodat schepen nog steeds kunnen voorbijvaren tijdens de werken. De wachttijden om de bestaande sluis binnen te varen zijn wel wat langer door de werken en ook de wachtplaatsen zijn beperkt. Dat is onvermijdelijk, maar gelukkig tijdelijk.”

Wat maakt dit project bijzonder ten opzichte van andere waterbouwkundige werken?

Charlotte: “Voor de nieuwe sluis is de uitvoeringsfasering uniek: normaal gesproken wordt eerst een bouwput met tijdelijke damplanken gemaakt waarin de nieuwe constructie ‘in den droge’ wordt gebouwd. In dit project zijn de damplanken van de bouwput meteen de definitieve wanden van de nieuwe sluis. Dit betekent dat de nieuwe sluis deels ‘in den natte’ is uitgevoerd. Hierdoor is de ruimte-inname tijdens de werken kleiner, wat noodzakelijk is om steeds toegang tot de bestaande sluis te verzekeren. Een bijzonder voordeel aan ons project!”

Daphne: “Wat ook uniek is, is dat het stuwportiek, de constructie die zich bovenop de stuw bevindt, volledig wordt gerenoveerd. Dit gebeurt in 2 fasen, waarbij telkens een deel, eerst rechteroever, vervolgens linkeroever, van de constructie volledig wordt afgebroken en opnieuw gebouwd. Hierbij is het wel van belang dat het andere stuwdeel steeds in werking blijft. Uiteraard is dat dan ook meegenomen in het ontwerp.”

Wat is de grootste uitdaging in dit project?

Charlotte: “De uitvoeringstermijn is heel krap. Dat is niet alleen een uitdaging voor de aannemer, maar ook voor ons als opdrachtgever. Een goed doordachte planning en strikte opvolging daarvan zijn essentieel om alle werken op tijd te kunnen realiseren.”

Klinkt alsof jullie nog veel werk voor de boeg hebben. Is de uitdaging daarvan hetgeen jullie job zo boeiend maakt?

Daphne: “Het leuke aan onze job is dat wij bij een project betrokken zijn van bij het begin tot en met de realisatie. Dus vanaf de conceptfase, over de ontwerpfase naar de uitvoering toe. Studiebureaus en aannemers daarentegen zijn vaak enkel bij één luik betrokken. Het is leuk om finaal het ontwerp gerealiseerd te zien. Tijdens de opvolging van een dergelijk groot project kom je ook steeds zaken tegen die op voorhand niet gekend of voorzien waren. Dat houdt het inderdaad altijd interessant!”

Werken jullie vaak samen om één en andere af te stemmen?

Charlotte: “Voor dit project is het noodzakelijk om voortdurend zaken met elkaar af te stemmen. Het is immers de bedoeling dat er een link is tussen de verschillende deelprojecten. Bijvoorbeeld: het uitzicht van het portiek boven de stuw is afgestemd op het materiaalgebruik van het nieuwe bedieningsgebouw dat naast de nieuwe sluis zal worden gebouwd.”

Jullie werken allebei als vrouw in de scheepvaart en de bouw, wat toch nog hoofdzakelijk mannenbastions zijn. Merken jullie daar iets van?

Daphne: “In mijn gehele carrière als vrouwelijke ingenieur in de bouw heb ik het werken in wat een ‘mannenbastion’ genoemd wordt nooit als negatief ervaren. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik me extra moest bewijzen. Voor binnenfuncties is de verdeling man/vrouw vrij gelijkaardig. Wanneer je op de werf staat, merk je wel dat het aandeel vrouwen beduidend lager is. Bij deze een warme oproep!”

Wat zijn voor jullie de volgende mijlpalen om naar uit te kijken?

Charlotte: “De eerste is voor de sluis: de installatie van de sluisdeuren gebeurt in het voorjaar van 2020 en de indienststelling van de nieuwe sluis is gepland midden 2020. Voor de stuw en de vispassage is de grootste mijlpaal de aanvang van de werken in het najaar van 2020. En uiteraard 2022, wanneer alle werken zullen afgerond zijn. Er zal dan natuurlijk een mooie inhuldiging gepland worden.”

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.