Datum
19/05/2021

Vanaf de eerste helft van juni starten De Vlaamse Waterweg nv, stad Deinze en FARYS met de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Nevele en Vosselare. Langs het Afleidingskanaal van de Leie (ook wel Schipdonkkanaal genoemd) zullen ook de wegenis en omgeving heraangelegd worden. In afwachting van de nieuwe brug wordt een tijdelijk exemplaar geïnstalleerd. Als alles volgens planning verloopt, kan iedereen vanaf eind 2022 gebruikmaken van de nieuwe Lovelingbrug.

In april en mei zijn alvast een aantal voorbereidingen voor de nieuwe Lovelingbrug gestart: de aannemer bracht de funderingen van de oude brug in kaart, zodat de bouw van de nieuwe brug vlot kan verlopen. Vanaf begin juni start het échte werk, te beginnen met de plaatsing van een tijdelijke brug zodat fietsers en voetgangers steeds vlot het kanaal kunnen oversteken.

In de nieuwe Lovelingbrug, de riolerings- en wegenwerken, een nieuwe aanlegsteiger en de omgevingsaanleg investeren de partners 7,8 miljoen euro: waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv neemt 6,01 miljoen euro voor haar rekening, stad Deinze 1,33 miljoen euro en rioolbeheerder FARYS 460.000 euro. Daarvoor kan worden gerekend op de steun van de Europese Unie, want de nieuwe brug maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.

Comfortabel en spectaculair ontwerp

De nieuwe Lovelingbrug – genoemd naar de literaire Lovelingzussen Virginie en Rosalie – wordt een hoge, vaste boogbrug uit staal met een hedendaags en licht uitziend ontwerp. “Ze zal aan de uiteinden zes meter breed zijn zodat fietsers er vlot op en van kunnen rijden”, aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “In lengte meet ze 56 meter waarbij ze voorzien wordt van minder steile aanloophellingen én trappen, zo is het comfort verzekerd en is er voor ieder wat wils.”

De nieuwe brug past ook in de plannen van Seine Schelde Vlaanderen waarin De Vlaamse Waterweg nv investeert. “Voor schepen is een vlotte doorgang gegarandeerd, want de brug biedt een doorvaarthoogte van 7,5 meter waardoor drielaagse containervaart vlot kan passeren”, vult minister Peeters aan.

Goed voor omgeving en pleziervaart

Aangezien de schop in de grond gaat, zal FARYS ook een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in Vaart Rechts. De straat wordt vervolgens voorzien van een nieuw wegdek met duidelijke markeringen en een afgescheiden fiets- en voetpad.

“We steken meteen ook de omgeving in een fris jasje”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Het stadsbestuur investeert in een vlotte en groene aansluiting met de brug. Er komen twee pleinen aan het water: een aan de trappen van de brug en een aan de aanloophelling. Samen met De Vlaamse Waterweg bouwen we ook een nieuwe aanlegsteiger voor de pleziervaart ter hoogte van de sporthal. Het is het uitgelezen moment om deze plannen te realiseren. De bewoners hebben de kans gekregen om ze samen met ons vorm te geven. »

« Deze brug, een heus architectonisch kunstwerk, zal samen met de omgevingsaanleg een baken van de vooruitgang zijn in onze stad», vult Johan Cornelis aan, schepen bevoegd voor openbare werken. «Het is niet zomaar een brug. Het is één element van de metamorfose van de omgeving en een aanzet van het dorp Nevele van de toekomst.»

Planning en toegankelijkheid

Voordat de huidige brug wordt afgebroken, plaatst de aannemer een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Aan weerszijden komen trappen met fietsgeulen. Per kanaaloever werkt de aannemer vervolgens in verschillende fases met aangepaste verkeerssituaties, zodat de hinder voor iedereen zo beperkt mogelijk blijft. Fietsers en voetgangers zullen steeds kunnen passeren, voor autobestuurders zijn omleidingen voorzien. Alle updates zullen steeds aangekondigd worden via de infokanalen van De Vlaamse Waterweg nv en de stad Deinze.

Aan Vaart Links zullen auto’s van eind juni tot eind juli ter hoogte van de werfzone in één richting kunnen passeren, komende van de Kortemunt. Dat komt omdat de oude brug wordt afgebroken, tijdens de fase die hierop volgt, is er geen omleiding. Vaart Rechts wordt vanaf eind juni, bij de afbraak, een baan met éénrichtingsverkeer van Langemunt tot aan de sporthal. Deze verkeerssituatie blijft minstens van kracht tot het voorjaar van 2022, omdat er heel wat ingrijpende werken gepland staan aan de oevers, de riolering, de wegenis, de omgeving en uiteraard voor de bouw van de nieuwe brug.

Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe Lovelingbrug eind 2022 klaar.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.