Datum
09/06/2021
Voordat de huidige brug wordt afgebroken, plaatst de aannemer een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Aan weerszijden komen trappen met fietsgeulen.

Per kanaaloever werkt de aannemer vervolgens in verschillende fases met aangepaste verkeerssituaties, zodat de hinder voor iedereen zo beperkt mogelijk blijft. Fietsers en voetgangers zullen steeds kunnen passeren. Aan Vaart Links zullen auto’s van 9 juni tot midden juli ter hoogte van de werfzone in één richting kunnen passeren, komende van de Kortemunt. Dat komt omdat de oude brug wordt afgebroken, tijdens de fase die hierop volgt is er geen omleiding. Vaart Rechts wordt vanaf 10 juni, bij de afbraak, een baan met éénrichtingsverkeer voor auto’s van Langemunt tot aan de sporthal. Deze verkeerssituatie blijft minstens van kracht tot het voorjaar van 2022, omdat er heel wat ingrijpende werken gepland staan aan de oevers, de riolering, de wegenis, de omgeving en uiteraard voor de bouw van de nieuwe brug.
Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe Lovelingbrug eind 2022 klaar.