Datum
03/12/2020

Sloop van gebouwen van start, tijdelijke invulling terreinen in de steigers

De voorbereidingen begonnen al na de herfstvakantie, maar het echte werk begint nu pas. Op 3 december gaan de eerste gebouwen in de Oostkaai in Menen tegen de vlakte. Na de afbraakwerken komt er volgende zomer een tijdelijke invulling van de vrijgekomen terreinen. De Vlaamse Waterweg nv en de stad Menen maken er samen de activiteiten mogelijk waarvoor de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Het eerste gebouw is afgebroken. Menen staat nu definitief aan de vooravond van de Leiewerken, die het gezicht van de stad fundamenteel zullen veranderen en de hele regio zullen klaarmaken voor het transport van de toekomst. De Leiewerken maken deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, het grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, met steun van de Europese Unie.

Minder hinder tijdens de afbraakwerken

Bijna alle straten blijven tijdens de sloopwerken bereikbaar, inclusief doorgang voor fietsers en voetgangers. Pand per pand wordt een veilige werfzone afgebakend die soms tot op het voetpad komt. Voetgangers moeten daar oversteken. In de zones waar gewerkt wordt, zal er een plaatselijk parkeerverbod van kracht zijn. Zo verzekeren we dat er voldoende ruimte is voor de werfzone en werfwagens. Daar waar de veiligheidszone tot op de straat komt, zijn er plaatselijke versmallingen waar het verkeer in één richting voorbij kan. Die zone zal telkens opschuiven per pand waar gesloopt wordt.

Aan de slag met de mening van Menen

Het afgelopen jaar dachten ruim 500 Menenaars een laatste keer mee over het ontwerp van de Leie-oevers op een infomarkt of via een digitale bevraging. Ontwerpers houden daarmee rekening voor het finale design. Zo besteden ze extra aandacht aan groen met uitkijkpunten op het water, plekken voor gecontroleerde verwildering en ruimte voor fietsers, wandelaars, lopers of wie wil spelen op een grasveld. De ruimte onder de bruggen zal niet verloren gaan door er fietsen te parkeren of straatkunst, lokale verhalen en helden te tonen. Maar mogelijk zijn er daarvoor nog geschiktere locaties in de omgeving.

Keuzes voor tijdelijke invulling

Na de sloop bepalen de Menenaars zelf wat er op de vrijgekomen terreinen gebeurt. De pop-upontmoetingsplek blijkt het meest populair en komt er zeker. Maar De Vlaamse Waterweg nv en de stad Menen willen méér te doen. De vijf meest gekozen activiteiten krijgen mogelijk allemaal een plek vanaf de zomer van 2021. Voor de uitwerking hiervan slaan verschillende stadsdiensten de handen in elkaar. Niets ligt vast, maar er zijn al wel plannen. Zo zal Boulevard Solar er neerstrijken en worden creatieve ideeën en speelelementen uitgewerkt. Stad Menen bekijkt samen met De Vlaamse Waterweg nv hoe en waar er een oefenterrein voor mountainbikes, een hondenweide en een eetplek kunnen komen.

Een aantal Menenaars gaven zich op om verder mee te denken over de concrete uitwerking. Binnenkort worden zij uitgenodigd voor een digitale brainstorm.

Verloop ‘werf van de eeuw’

Nadat de laatste details op basis van de bevraging zijn verwerkt, zal het definitieve ontwerp voor de Leiewerken in het centrum van Menen in het begin van 2021 gepresenteerd worden. Dan volgt het opmaken van de omgevingsvergunning met bijhorend openbaar onderzoek. De voorlopige toekomstbeelden en de resultaten van de bevraging kan je vinden op de website.

Naast de nieuwe look voor de Leie-oevers wordt de huidige brug in de Rijselstraat vervangen door een nieuwe, open brug. De eigenlijke Leiewerken in het centrum starten ten vroegste medio 2022. Ter hoogte van het Barakkenpark komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, waarvoor de omgevingsvergunningsprocedure momenteel loopt. Als alles goed gaat, starten de werken hieraan al volgend najaar en zullen ze ongeveer anderhalf jaar duren. Alle werken samen moeten afgerond zijn in 2025.

Eerste afbraakmoment 'werf van de eeuw'

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.