Datum
31/10/2018

De afgelopen maanden heeft De Vlaamse Waterweg nv de elementen in de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk grondig in kaart gebracht. Alles werd uitgebreid doorgesproken met de verschillende partners en in een onderzoeksnota met alternatieven gegoten.

Onderzoeksnota met alternatieven

De studie bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. De alternatievenonderzoeksnota, waarover de waterwegbeheerder begin dit jaar nog workshops hield, ligt nu klaar. De ideeën en inzichten die voortkwamen uit de participatiemomenten werden grondig verwerkt en mee opgenomen in het onderzoek. Zo is er een extra denkpiste over de aansluiting met de Leie en werd de projectzone verder uitgebreid tot aan de R8.

Hier kan je de volledige alternatievenonderzoeksnota en een samenvatting ervan raadplegen.

Hier vind je een overzicht van de verschillende vragen in het onderzoek en op welke locaties ze van toepassing zijn.

Moment voor inspraak

De alternatievenonderzoeksnota is een openbaar document waarbij inspraak mogelijk is. Iedereen heeft dertig dagen de tijd om eventuele opmerkingen te formuleren over de onderzoeksvragen, -methodiek en manier van beoordeling. Deze publieke raadpleging loopt van 12 november tot en met 11 december.

Infomarkten en consultatiemomenten

Om je wegwijs te maken in dit proces organiseren we infomarkten en consultatiemomenten waarop we een stand van zaken geven over de studie en de alternatievenonderzoeksnota. Je kan er ook vragen stellen aan het onderzoeksteam.

Wil je weten wat deze nieuwe informatie voor jou betekent of wil je hulp bij het formuleren van een opmerking? Kom dan zeker naar een infomarkt of consultatiemoment in jouw buurt!

Infomarkten

Voor bewoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne zijn er infomarkten op:

  • Maandag 19 november: jeugdherberg Groeninghe - Passionistenlaan 1A, 8500 Kortrijk
  • Woensdag 21 november: CC Het Spoor - Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke

Voor bewoners van Zwevegem en Avelgem is er een infomarkt op:

  • Dinsdag 27 november: Gemeentepunt - Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem

Consultatiemomenten

De consultatiemomenten zijn voor iedereen toegankelijk en gaan door op:

  • Woensdag 28 november: stadhuis Kortrijk - Papenstraat, 8500 Kortrijk
  • Woensdag 5 december: stadhuis Harelbeke - Marktstraat 29, 8530 Harelbeke

Hoe formuleer ik een opmerking?

Een opmerking moet je schriftelijk indienen via brief of e-mail.

Bezorg de brief aan jouw stad of gemeente, of stuur hem bij voorkeur rechtstreeks naar:

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Bovenschelde

Guldensporenpark 105

9820 Merelbeke

E-mailen kan naar:

bovenschelde@vlaamsewaterweg.be

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.