Startbeslissing

Alternatievenonderzoeksnota (hoofddocument)

Alternatievenonderzoeksnota (bijlagen)

Alternatievenonderzoeksnota (samenvatting)

Geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota

Overwegingsdocument

Richtlijnen dienst MER

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.