Datum
09/11/2020

In het voorjaar werden de eerste resultaten van het onderzoek gedeeld via thematische infomomenten, waar jammer genoeg een vroegtijdig einde aan kwam door het coronavirus. Het projectteam heeft echter niet stilgezeten en heeft het onderzoek afgewerkt én grondig gerapporteerd. Vanaf vandaag kunnen we de rapporten en de synthesenota met je delen.

Onderzoeksresultaten

Zoals beschreven in de alternatievenonderzoeksnota werd de studie naar de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk uitgevoerd aan de hand van 6 thema’s en 29 onderzoeksaspecten (klik hier om je geheugen daarover even op te frissen). Het geïntegreerd onderzoek is op vandaag afgerond en alle resultaten zijn neergeschreven in rapporten per onderzoeksaspect. De samenvatting hiervan, de zogenaamde synthesenota, is ondertussen ook opgesteld.

Plan B-K

Vanaf vandaag kan je alle info m.b.t. de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk terugvinden op onze gloednieuwe website www.planbk.be! Deze website benadrukt de Brede kijK op de opwaardering en maakt het project meer toegankelijk voor alle betrokkenen en het ruime publiek. Deze aparte, toegewijde webstek biedt een schat aan informatie over het huidige en toekomstige kanaal Bossuit-Kortrijk. Je verneemt er welke hordes reeds genomen zijn, met bijhorende documenten, maar ook de volgende stappen worden haarfijn uitgelegd.

Alle ontwerprapporten (die partners en adviesinstanties nog kunnen nakijken) kan je raadplegen in de webbibliotheek. Bijkomend worden het project en de onderzoeksresultaten aan je voorgesteld door middel van een toelichtende presentatie op de website.

Wil je al een snelle blik werpen op het project? Bekijk dan onderstaand filmpje!

Naar een voorkeursbesluit

De afwerking van het geïntegreerd onderzoek en de opstelling van de synthesenota vormen de eerste stap richting een voorkeursbesluit. De komende periode gaat het projectteam, op basis van de onderzoeksresultaten, in gesprek met verschillende partijen (steden, gemeenten, adviesinstanties, …) om het voorkeursbesluit vorm te geven: welk tracé-alternatief heeft de voorkeur en biedt de meeste kansen, welke maatregelen zijn nodig, welke opportuniteiten worden opgenomen in het project, …

Op basis hiervan neemt de Vlaamse Regering een ontwerp van voorkeursbesluit over het voorkeurstracé. Daarop volgt een openbaar onderzoek en kunnen bewoners en stakeholders opmerkingen geven op dit ontwerpbesluit. Die feedback wordt verwerkt in het finale voorkeursbesluit: daarmee ronden we de huidige onderzoeksfase af en gaan we over naar de uitwerkingsfase.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.