Datum
03/05/2019

We vroegen aan honderden kanaalburen: Moeten we investeren in het kanaal Bossuit-Kortrijk om de mobiliteitsknoop te ontwarren? Een hele reeks workshops, inspraakrondes en een publieke raadpleging schetsten een duidelijk beeld van de mogelijke oplossingen en vragen. Dankbaar bundelden we alle feedback in de update van de alternatievenonderzoeksnota.

 

Hoe meer hoofden, hoe meer verstand

Adviesinstanties en het brede publiek kregen eind 2018 de kans om hun opmerkingen op de alternatievenonderzoeksnota (AON) mee te geven aan het onderzoeksteam. Deze nota beschrijft de onderzoeksvragen, alsook hoe die onderzocht en beoordeeld zullen worden. Het vormt een solide basis voor het verdere verloop van de studie. Alle officiële input bundelden we in een overwegingsdocument, waarmee we aan de slag gingen om de AON te actualiseren.

Beide stukken vind je terug bij onze publicaties.

Op naar een voorkeursbesluit

Nu is het tijd voor de volgende stap om antwoorden te vinden op alle vragen in de AON: het geïntegreerd onderzoek. Daarmee adresseren we alle uitdagingen en effecten van de mogelijke tracés in de studie volgens 6 thema’s:

 

 

Er worden drie concrete tracés overwogen voor de aanpassing van het kanaal:

  • Rechtdoortracé
  • Bypasstracé
  • Ringtracé

 

Tegen eind 2019 verwachten we dat alle feiten uit het geïntegreerd onderzoek op tafel liggen. 

De eindresultaten van het geïntegreerd onderzoek worden gebundeld in een synthesenota. Dit overzicht presenteert en vergelijkt de belangrijkste conclusies en laat toe om een eerste ontwerp van voorkeursbesluit te bespreken. Dit doen we in nauw overleg met de partners, maar uiteraard communiceren we opnieuw uitgebreid naar iedereen. Zo worden alle visies en opmerkingen zonder twijfel meegenomen in het officiële ‘ontwerp van voorkeursbesluit’.

Mits akkoord van de Vlaamse Regering start daarna een openbaar onderzoek waarin iedereen gedurende 60 dagen kan reageren op de elementen in het onderzoek. Het projectteam verwerkt alle reacties zodat op basis van alle feiten een definitief alternatief kan worden gekozen en gemotiveerd in het voorkeursbesluit.

Volgende stap: uitwerkingsfase

Tot slot start de volgende beslissingscyclus: de uitwerkingsfase. In deze fase wordt het gekozen scenario of de gekozen scenario’s concreet uitgewerkt: Wat moet er gebeuren? Wanneer? Door wie? Wie gaat er betalen? Wordt vervolgd!

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.