Datum
28/10/2020

Wie houdt van tuinieren werd er ongetwijfeld al mee geconfronteerd de afgelopen jaren: Vlaanderen wordt steeds droger. In je eigen achtertuin kan je regenwater sparen om de dorre maanden door te komen, maar de droogteproblematiek structureel aanpakken was een must. Daarom riep de Vlaamse regering de ‘Blue Deal’ in het leven. Tijd om hier wat meer over te leren!

De Blue Deal bundelt meer dan 70 concrete acties die Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van morgen. De Vlaamse regering heeft alvast een eerste schijf van 75 miljoen euro uitgetrokken. Dit najaar beslist ze welk bijkomend budget ze voorziet voor de verdere uitvoering van deze Blue Deal. Een high level taskforce met de betrokken ministers en wetenschappers, onder leiding van minister Demir, waakt mee over de uitvoering van de Blue Deal. Ook De Vlaamse Waterweg nv maakt deel uit van deze task force, een belangrijke taak!

Inzetten op natte natuur

De deal is alvast goed nieuws voor Vlaanderen, maar ook voor Seine Schelde Vlaanderen. De Vlaamse regering maakt namelijk middelen vrij om noodzakelijke werken uit te voeren zoals het terug open maken van verbindingen tussen de rivier zelf en de zijwaterlopen en het opnieuw aantakken van vroegere meanders. Ook ‘natte natuur’ ontbreekt niet in de actiepunten. De Vlaamse regering wil  moerassen, plassen en meren, vochtige graslanden, kortom natuurlijke riviersystemen en de daarin aanwezige natte natuur in Vlaanderen herstellen. Die kunnen immers grote hoeveelheden water vasthouden en ook veel koolstof opslaan. En dat is nu precies één van de pijlers van Seine Schelde Vlaanderen: investeren in rivierherstel en de natuur meer kansen geven door onze waterwegen op natuurvriendelijke wijze te herstellen of aan te passen.

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

De Blue Deal vormt ook een hoeksteen van het "waterschaarste- en droogterisicobeheerplan", een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, waarvan het openbaar onderzoek 15 september is gestart.

De plannen bevatten onder andere maatregelen en acties voor verbeteringen van het grond- en  oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van deze stroomgebiedbeheerplannen. Meer informatie over de plannen en het openbaar onderzoek vind je via de website van De Vlaamse Waterweg nv.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.