Datum
10/10/2019

Een grote kraan op een ponton zal in de tweede helft van oktober de Franse Leie-oever in Wervicq-Sud vrijmaken. Dat is nodig, want midden 2020 beginnen we daar een nieuwe kaai te bouwen, zodat we daar nadien een jaagpad kunnen aanleggen. Met het broedseizoen volledig achter de rug, is dit het aangewezen moment om de bomen en de begroeiing te ruimen.

Groenliefhebbers mogen we gerust stellen: onze Franse collega’s hebben een effectenstudie gemaakt waaruit blijkt dat ze de verloren vegetatie elders langs de Franse Leie-oevers volledig kunnen compenseren. Daarvoor zullen we zelfs bepaalde zaaimengsels gebruiken, die specifieke biotopen doen ontstaan. De plaats die we gaan vrijmaken is nu een ongebruikt en ontoegankelijk industrieterrein, waar de natuur sowieso onvoldoende kan bloeien. De vegetatie in de oude Leiearm blijft maximaal gevrijwaard.

Speciale operatie

Door de oever nu vrij te maken, creëren we plaats voor een nieuw jaagpad dat we daar zullen inrichten. Dat zal de beide bruggen over de Leie verbinden, waardoor fietsers veiliger naar het Balokkeneiland kunnen. Op de oever is echter te weinig plaats, dus moeten we de boompjes en planten vanop het water met een ponton verwijderen. Dat is een speciale en tamelijk uitzonderlijke operatie, waarvoor we met gespecialiseerd materieel op het ponton tot aan de oevers varen.

De vaarweg is op die locatie voldoende breed, dus schepen zullen altijd kunnen doorvaren. Vermoedelijk zal het karwei twee weken in beslag nemen. De effectieve heraanleg van de Grensleie-oevers aan Franse zijde is ten vroegste voorzien midden 2020. Het doel is om die naar het beeld van de afgewerkte Vlaamse oever te transformeren.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.