Wervicq-Sud ligt aan de Leie, op de grens tussen Vlaanderen en Frankrijk. De Leie volgt hier mooi de landsgrens, net zoals in Menen, Halluin, Wervik en Bousbecque. Daarom noemen we de rivier hier ook wel de ‘Grensleie’.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Wervicq-Sud werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven. Ook doen we hier aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen. Verder hebben we aandacht voor recreatie, zodat iedereen mee kan genieten van het water en haar omgeving.

Waarom

Samen met Frankrijk verruimen we de rivier op deze locatie. Zo verlenen we grotere schepen een vlottere doorgang. Omdat ze een groter laadvermogen hebben, liggen ze namelijk dieper in het water. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie dus heel wat toegankelijker voor de binnenvaart.

Verder worden de  afgebrokkelde oevers hersteld na de verruimingswerken aan de vaarweg door het bouwen van een nieuwe kaaimuur. Zo is hun stabiliteit weer gegarandeerd.

Naast een verbetering van de binnenvaartinfrastructuur, hebben we in Wervicq-Sud ook aandacht voor recreatie. De bouw van een nieuwe kaaimuur wordt gecombineerd met het aanleggen van een nieuw jaagpad aan voor fietsers en voetgangers. Dit jaagpad vormt het verlengde van het jaagpad richting Menen en verbindt de Franse oever en het kasteelpark Dalle-Dumont met het recreatieve eiland De Balokken en de jachthaven in Wervik.

Op de grens met Wervik hebben we ook een nieuwe Leiebrug gebouwd. Deze brug zorgt voor een verbinding tussen Frankrijk en Vlaanderen en staat symbool voor de internationale samenwerking tussen de partners van Seine Schelde.

Wanneer

De werken in Wervicq-Sud zullen in 2021 starten. De nieuwe Leiebrug in Wervik, dat aan de overkant van de Leie ligt, is klaar sinds mei 2017.