Bousbecque (of Busbeke) ligt aan de Leie, op de grens tussen Vlaanderen en Frankrijk. De Leie volgt hier mooi de landsgrens, net zoals in Menen, Wervik, Wervicq-Sud en Halluin. Daarom noemen we de rivier hier ook wel de ‘Grensleie’.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Bousbecque werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven. Ook doen we hier aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen.

Waarom

Samen met Frankrijk verruimen we de rivier op deze locatie om een vlottere doorgang voor grotere schepen te garanderen. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie heel wat toegankelijker voor hen. 

Ook leggen we een nieuwe zwaaikom aan. Dit is een lokale verbreding van de vaarweg waar schepen de ruimte hebben om van richting te veranderen of te zwaaien.

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart hebben we in Bousbecque ook aandacht voor rivierherstel: we zorgen voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers zodat de rivier een waar paradijs wordt voor typische fauna en flora.

Wanneer

De werken in Bousbecque starten ten vroegste in 2023.