Datum
19/11/2018

Vlaams Minister-president Geert Bourgeois, Waals minister-president Willy Borsus en Frans Minister van Europese zaken Nathalie Loiseau, ondertekenen vandaag het Grensleie-Verdrag tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. “Door dit verdrag kan de Grensleie aangepast worden voor grote binnenvaart en wordt een belangrijke schakel in de Seine -Schelde verbinding gerealiseerd”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Modernisering van de Grensleie

De Grensleie is een deel van de Leie, dat de grens vormt tussen Vlaanderen en Frankrijk. De rivier loopt in Vlaanderen langs Menen, Wervik, Wervicq-Sud, Halluin en Bousbecque helemaal tot in Deûlemont in Frankrijk. Aangezien dit deel van de Leie over de landsgrenzen heen loopt, is er een speciaal verdrag opgesteld voor de aanpassingen en het onderhoud van de rivier. Zowel Vlaanderen, Wallonië als Frankrijk zetten zich samen in om te investeren in de binnenvaart van de toekomst.

De realisatie van het verdrag beoogt een moderne waterwegverbinding op groot gabarit tussen het Seine- en het Scheldebekken en de Noordzeehavens. “In concreto betekent dit dat deze verbinding geschikt wordt gemaakt voor vervoer van scheepsladingen tot 4.500 ton en duwkonvooien of schepen waarin vrachtcontainers tot drie hoog gestapeld zijn. Op die manier zal een performante en multimodale transportverbinding ontstaan tussen twee van Europa’s belangrijkste industriële en demografische regio’s”, legt Bourgeois uit.

Onderdeel van Seine Schelde

Dit project is een belangrijk onderdeel van de binnenvaartprojecten op het kernnetwerk van de TEN-T-corridor Noordzee-Middellandse Zee, waarvoor er in het kader van de Connecting Europe Facility een belangrijke EU-cofinanciering is. Voor de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding plant Vlaanderen voor de periode 2014 - 2020 een totaal pakket van 341 miljoen euro aan werken en studies, waarvoor er 141 miljoen euro Europese subsidies zijn voorzien.

Het centrale gedeelte van het project wordt gevormd door het in Frankrijk nieuw te graven kanaal Seine Nord Europe (SNE), dat met een lengte van 106 km de verbinding zal vormen tussen de Oise in Compiègne en het kanaal Duinkerke – Valenciennes nabij Cambrai (Kamerijk).

Langs Vlaamse kant behelst het project volgende werkzaamheden:

Bron: persbericht Vlaams Minister-president Geert Bourgeois

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.