De Ringvaart om Gent is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met dit netwerk investeren we in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Het Noordervak van de Ringvaart om Gent, tussen Evergem en het kanaal Gent-Terneuzen, werd aangepast voor schepen van klasse Vb. Sinds eind januari 2016 zijn we hier klaar en zie je wel eens zo’n imposant duwkonvooi van 190 meter lang voorbijvaren. Op het Zuidervak van de Ringvaart om Gent, in Merelbeke, doen we aan rivierherstel en bouwen we een vispassage. Hierdoor kunnen vissen vlot voorbij de sluis en stuw zwemmen.

Waarom

De Ringvaart om Gent kan je beschouwen als een groot rondpunt met verschillende afslagen richting tal van vaarwegen – vergelijkbaar met de Gentse ring voor het wegverkeer, maar dan voor de binnenvaart. Het verleent schepen toegang tot de Leie, het Afleidingskanaal van de Leie, het kanaal Gent-Oostende, het kanaal Gent-Terneuzen en zo de haven van Gent.

Om ons als waterwegbeheerder makkelijk te situeren op de Ringvaart om Gent hebben we deze opgedeeld in verschillende vakken. Zo heb je het Noordervak, het stuk tussen het kanaal Gent-Terneuzen en Evergem, dat naar het kanaal Gent-Oostende en de Leie leidt. Zowel op het kanaal als de Leie doen we aanpassingen voor de binnenvaart. Daarom maakt ook het Noordervak, dat de twee verbindt, deel uit van Seine Schelde Vlaanderen.

Het Zuidervak van de Ringvaart is het stuk tussen het sluizencomplex van Merelbeke en de Boven-Zeeschelde. Het sluizencomplex in Merelbeke vormt een fysiek obstakel voor de vissen en is een knelpunt voor de vismigratie.

Wanneer

Binnenvaart

De werken op het Noordervak van de Ringvaart om Gent zijn gestart in 2005. Sinds begin 2016 is de vaarweg helemaal klaargestoomd voor de komst van grotere schepen.

Rivierherstel

De studie van de bouw van een nieuwe vispassage op het Zuidervak van de Ringvaart om Gent is momenteel bezig. We streven ernaar om in 2020 deze studie af te ronden. Daarna wordt het definitief ontwerp gefinaliseerd. Op basis van dit ontwerp wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en kunnen we op zoek gaan naar een aannemer. Pas dan kunnen de werken op het terrein van start.

Gewicht
-97

Locaties

Op de kaart en hieronder kan je zien welke steden en gemeenten aan deze vaarweg deel uitmaken van het project.