In Gent passeert de Ringvaart om Gent dat binnenvaartschepen toegang geeft tot heel wat vaarwegen.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Gent investeerden we in een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Daarnaast investeren we in rivierherstel door het bouwen van een vispassage naast het stuwsluiscomplex op de grens tussen Gent en Merelbeke.

Waarom

De Ringvaart om Gent kan je zien als een groot rondpunt met verschillende afslagen richting de zeehavens van Gent, Vlissingen, Brugge en Oostende, maar ook de haven van Antwerpen en het westelijke deel van het land. De Ringvaart om Gent ontvangt dagelijks dus heel wat schepen, die elk hun eigen bestemming hebben. Daarom hebben we in Gent de Ringvaart een stuk toegankelijker gemaakt voor grotere schepen.

Daarnaast vormt het stuwsluizencomplex in Merelbeke een van de grootste knelpunten van Vlaanderen voor vismigratie. Vissen verplaatsen zich namelijk voortdurend in het water op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden.Om hen makkelijker voorbij te laten zwemmen, bouwen we een vispassage ter hoogte van de stuw.

Wanneer

De werken in Gent en op de Ringvaart om Gent zijn klaar sinds begin 2016

De studie voor de bouw van de nieuwe vispassage is nog volop bezig. We streven ernaar om in 2020 deze studie af te ronden.