Op de grens tussen Gent en Merelbeke investeren we in rivierherstel door het bouwen van een vispassage naast het stuwsluiscomplex.

Wat

Stuwen regelen de stand van het water, maar dat betekent wel dat ze voor vissen een groot obstakel vormen. Aan het stuwsluizencomplex, op de grens tussen Gent en Merelbeke, bouwen we dan ook een vispassage om de verplaatsing van de vissen makkelijker te maken.

We bouwen een ‘dubbel vertical slot’-constructie met een lengte tussen 300 en 350 meter! De constructie zal 9 meter breed zijn en bestaat uit een doorgang met een reeks muurtjes, waarbij er openingen zijn aan beide kanten. De vissen kunnen dus kiezen aan welke kant ze doorzwemmen. 

Daarnaast werken we met een 'toegevoegd debiet'. Dit wil zeggen dat we een extra buis in de vispassage voorzien. In deze buis bevinden zich kleine openingen waardoor er extra water in de vispassage kan. Op die manier versterken en verdelen we de lokstroom voor de vissen gelijkmatig zodat ze niet halverwege de passage terugzwemmen.

De vispassage in Merelbeke zal gebouwd worden met cofinanciering van het Visserijfonds.

Waarom

Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen zorgen voor een te hoge stroomsnelheid waardoor vissen er niet zomaar voorbij kunnen zwemmen.

Aan het stuwsluizencomplex, op de grens tussen Gent en Merelbeke, bouwen we dan ook een vispassage. Dit stuwsluizencomplex is een van de grote knelpunten voor vismigratie. Vissen van de Beneden-Zeeschelde kunnen hier namelijk niet voorbij zwemmen, waardoor de vispopulatie op zowel de Leie als de Boven-Schelde vermindert. De vispassage zal ervoor zorgen dat de vissen kunnen doorzwemmen. Hierdoor krijgen de vissen weer alle kansen en zullen er, op lange termijn, zelfs nieuwe vissoorten voorkomen.

Wanneer

 Vermoedelijk zullen de werken in 2024 klaar zijn.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.