In Evergem investeren we in een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De Sluis van Evergem is met zijn 230 meter lang en 25 meter breed de grootste binnenvaartsluis van Vlaanderen. Zelfs schepen van 4.500 ton, 190 meter lang en 11,4 meter breed kunnen hier makkelijk doorvaren.

In 2009 werd de sluis onder handen genomen en aangepast aan de hedendaagse schepen. De sluis bleek immers toen al te klein en smal en dus werd er besloten een tweede sluis bij te bouwen (de Grote Sluis), voldoende om vier kleinere klasse IV-schepen of twee grote Vb-schepen te verschutten. Ze werd voorzien van middendeuren zodat meer water wordt gespaard en kleine schepen sneller worden verschut. Dit jaar zal De Vlaamse Waterweg nv de Grote Sluis opknappen waarbij essentiële onderdelen worden vernieuwd.

Waarom

De Sluis van Evergem is een belangrijke toegangspoort tot de zeehavens van Gent en Vlissingen – beter bekend als de ‘North Sea Port’ – en de Westerschelde. Daarnaast is het een belangrijke connectie voor het kanaal van Gent-Oostende, de Leie en de Boven-Schelde. Ze vormt een strategische schakel voor de binnenvaart en is jaarlijks goed voor zo’n 10.000 doorvarende schepen en 16 miljoen ton lading.

Wanneer

De werken starten op 4 mei 2021 en zijn verdeeld in drie fases.

Allereerst wordt er gestart met de vernieuwing van de bovendraaipunten van de opwaartse, afwaartse en middendeuren. De sluis blijft operationeel maar de schutcapaciteit vermindert tijdelijk. In juli 2021 zal de sluis één dag gestremd zijn voor het afkoppelen en afvoeren van de middendeuren.

In fase 2 worden de benedendraaipunten van alle buitendeuren vervangen. De Grote Sluis wordt hiervoor drooggezet van 1 oktober tot 1 november 2021 en zal volledig buiten dienst zijn.

De derde en laatste fase staat gepland voor ten vroegste november, wanneer de revisie van de hydraulische en elektromechanische delen van de deuren op de planning staat. Per deurvleugel wordt er één kalenderdag voorzien voor de demontage van de betrokken onderdelen en één kalenderdag per deur voor hun montage.

De Kleine Sluis blijft tijdens de werken volledig beschikbaar. De Vlaamse Waterweg nv ziet erop toe dat er zo weinig mogelijk hinder wordt ervaren en zal tijdens de stremmingsperiodes 24 uur op 24 werken. Langere wachttijden zijn mogelijk gezien de capaciteit van de Kleine Sluis niet voldoende is om de huidige tonnages vlot te schutten. Kleinere binnenschepen kunnen gedurende deze periode omvaren via Merelbeke en de Zeeschelde naar Antwerpen.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.