Het kanaal Gent-Oostende is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met dit netwerk investeren we in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

We bekijken of en hoe het kanaal in de toekomst aangepast kan worden voor schepen tot klasse Va. Dat zijn schepen die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Ze kunnen tot 3.000 ton goederen vervoeren: goed voor maar liefst 150 vrachtwagens! Een studie naar de modernisering van het volledige kanaal loopt nog niet, maar staat wel op de planning.

De zone die deel zal uitmaken van de studie van het gehele kanaal reikt van Nevele tot Oostkamp. Een element dat zeker in de studie zal opgenomen worden, is de smalle vaarweg van Beernem tot Oostkamp. Voor de regio van Brugge zijn wel reeds studies uitgevoerd voor de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis en de vaarweg.

Waarom

Het kanaal Gent-Oostende vormt de poort naar de zeehavens van Zeebrugge en Oostende. Om hedendaagse binnenvaartschepen een betere toegang tot de havens te verlenen, moet het kanaal gemoderniseerd worden. 

Om de mogelijkheden te verkennen, begonnen we met de grootste uitdaging op het kanaal: de omgeving van Brugge. Hier bevindt zich namelijk heel wat erfgoed en is de omgeving dichtbebouwd. Dit project zit in de aparte studie ‘Stadsvaart’, omwille van de impact op de omgeving van Brugge en de beperkte ruimte waarbinnen we oplossingen kunnen realiseren.

Wanneer

De studie naar een modernisering van het kanaal Gent-Oostende tussen Nevele en Oostkamp zal ten vroegste in 2022 van start gaan. Eerst moeten we de nodige financiële middelen voorzien en inplannen. Ook de globale richting die we uitgaan met het kanaal wordt nog verder verfijnd.

Stadsvaart

Eind 2014 startte de studie naar de modernisering van de waterweg in de omgeving van Brugge. Zo ontstond het overkoepelende project Stadsvaart, waarin de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis én de Brugse doortocht vervat zitten. Zo wordt alles goed op elkaar afgestemd. 

Het voorontwerp van de Steenbruggebrug is sinds oktober 2019 klaar. Na verder onderzoek naar de milieueffecten en de opmaak van een definitief ontwerp, kan in 2021 de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Vervolgens gaan we op zoek naar een geschikte aannemer.

Voor zowel de Dampoortsluis als de doortocht is verder onderzoek nodig om tot concrete verbeteringen te komen voor het scheepvaart- en wegverkeer.

Gewicht
-99

Locaties

Op de kaart en hieronder kan je zien welke steden en gemeenten aan deze vaarweg deel uitmaken van het project.