Het kanaal Gent-Oostende vormt de poort naar de zeehavens van Zeebrugge en Oostende. Om hedendaagse binnenvaartschepen een betere toegang tot de havens te verlenen, moet het kanaal gemoderniseerd worden. 

Om de mogelijkheden te verkennen, begonnen we met de grootste uitdaging op het kanaal: de omgeving van Brugge. In de omgeving van Brugge zit je namelijk met heel wat erfgoed en een dichtbebouwde omgeving. Dit project zit in de aparte studie ‘Stadsvaart’, omwille van de impact op de omgeving van Brugge en de beperkte ruimte waarbinnen we oplossingen kunnen realiseren.

Over de Brugse Ringvaart liggen heel wat beweegbare, lage bruggen, omdat deze bruggen een kleinere ruimtelijk impact hebben dan vaste, hoge bruggen. Het nadeel van een beweegbare brug is dat je het scheepvaart- en wegverkeer afwisselend moet doorlaten. Ook hebben deze bruggen heel wat mechanische onderdelen om de brug op en neer te laten, wat gezien de leeftijd van deze bruggen al eens fout kan lopen.

Daarnaast heeft de infrastructuur voor schepen al wat jaren op de teller staan. De bestaande sluizen werden namelijk gebouwd in de 19de eeuw. Schepen waren toen veel kleiner en dus zijn de sluizen niet meer voorzien op de hedendaagse binnenvaart.

Tot slot is er de doortocht of de vaarweg voor de schepen die niet meer beantwoordt aan de huidige noden. Op verschillende plaatsen is het nodig om het kanaal te verruimen. Zo kunnen grotere schepen zich vlot en veilig verplaatsen.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.