De Boven-Schelde is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met dit netwerk investeren we in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

We bekijken of en hoe we de rivier in de toekomst kunnen aanpassen voor schepen van minstens klasse Vb. Dat zijn schepen die 190 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Ze kunnen tot 4.500 ton goederen en drie lagen containers vervoeren: evenveel als 220 vrachtwagens. De modernisering van de sluizen in Kerkhove, Oudenaarde en Asper is in voorbereiding. Tussen de nieuwe stuwen en de bestaande sluizen die een eeuw oud zijn, zal ook telkens een nieuwe sluis worden gebouwd voor de grotere klasse Vb-schepen. 

Daarnaast is rivierherstel ook op de Boven-Schelde een onderdeel van het project. Naast de nieuwe stuwen in Kerkhove, Oudenaarde en Asper werden wel al een vispassage gebouwd zodat vissen er ongehinderd kunnen migreren.  

Waarom

De Boven-Schelde verbindt net zoals de Leie Gent (en bij uitbreiding het Scheldebekken) met Wallonië en Frankrijk. De rivier heeft dus veel potentieel om watertransport naar onze buurlanden, en ver daar voorbij, nog meer kracht bij te zetten.

Wanneer

  • De stuwen naast de sluizen in Kerkhove, Oudenaarde en Asper zijn al vernieuwd. 
  • De modernisering van de sluizencomplexen in Kerkhove, Oudenaarde en Asper staat op de planning. Eerst moeten de nodige financiële middelen voorzien en ingepland worden. 

Locaties

Op de kaart en hieronder kan je zien welke steden en gemeenten aan deze vaarweg deel uitmaken van het project.