De Boven-Schelde is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met dit netwerk investeren we in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

We bekijken of en hoe we de rivier in de toekomst kunnen aanpassen voor schepen van minstens klasse Vb. Dat zijn schepen die 190 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Ze kunnen tot 4.500 ton goederen en drie lagen containers vervoeren: evenveel als 220 vrachtwagens. De studie naar de modernisering van de rivier is klaar, maar er is nog geen concrete timing voor verruimingswerken. In Kerkhove (Avelgem) werken we wel aan een nieuwe stuw en vispassage.

Daarnaast kan rivierherstel ook op de Boven-Schelde een belangrijk onderdeel van het project worden. Dit dient echter eerst verder onderzocht te worden. Wat we momenteel al wel doen, is vispassages bouwen voor een vlotte vismigratie

Waarom

Net zoals de Leie verbindt de Boven-Schelde Gent (en bij uitbreiding het Scheldebekken) met Wallonië en Frankrijk. De rivier heeft dus veel potentieel om watertransport naar onze buurlanden, en ver daar voorbij, nog meer kracht bij te zetten.

Wanneer

De studie naar een modernisering van de sluizen op de Boven-Schelde is klaar en de uitvoering staat op de planning. Eerst moeten de nodige financiële middelen voorzien en ingepland worden. Ook de globale richting die we uitgaan met de waterweg wordt nog verder verfijnd. Voor de nieuwe sluis in Asper staat een eerste ontwerp voor eind 2020 op de agenda.

Avelgem

Momenteel zijn we aan de slag in Avelgem. In de deelgemeente Kerkhove werken we aan de nieuwe stuw en bijbehorende vispassage. De werken, alsook een archeologisch onderzoek, zijn gestart in 2015 en trachten we in 2020 af te werken.

Locaties

Op de kaart en hieronder kan je zien welke steden en gemeenten aan deze vaarweg deel uitmaken van het project.