Avelgem bevindt zich op het kruispunt van de Boven-Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op beide vaarwegen doen we aanpassingen om schepen een vlottere doorgang te verlenen.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Avelgem werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven. Ook doen we hier aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen.

Waarom

Boven-Schelde

Op de Boven-Schelde varen heel wat grote schepen. De stuw in de deelgemeente Kerkhove is echter sterk verouderd en moet regelmatig opgelapt worden. Omdat dit geen veilige situatie is voor de schippers die er passeren, is ze dringend aan vervanging toe. 

Naast een betere binnenvaartinfrastructuur hebben we in Avelgem ook aandacht voor rivierherstel. Omdat een stuw een obstakel vormt voor de trek van het onderwaterleven, komt hier ook een vispassage. Die zorgt ervoor dat vissen voorbij de stuw op zoek kunnen naar een schuilplaats of feestmaal.

Kanaal Bossuit-Kortrijk

De laatste modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is geleden van de jaren ’70. De infrastructuur in Avelgem is naar scheepvaartnormen dus nog vrij recent, maar waar nodig verruimen we de vaarweg. Dit betekent dat we het kanaal verdiepen omdat grotere schepen zwaarder geladen zijn en bijgevolg dieper in het water liggen. Plaatselijk zijn er ook verbredingen nodig, maar daarvoor wordt zoveel mogelijk gewerkt binnen het bestaande traject van het kanaal.

Met deze aanpassingen wordt het kanaal heel wat toegankelijker voor de binnenvaart. Of en waar dit precies nodig is, zal verder onderzoek uitwijzen.

 

Wanneer

De studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk is lopende en gebeurt volgens het decreet Complexe Projecten.