Datum
13/03/2020

UPDATE 13 MAART 2020

Om het coronavirus in te dijken en verdere besmettingen tegen te gaan, zijn er bijkomende gezondheidsmaatregelen genomen door de regeringen. De Vlaamse Waterweg nv volgt deze richtlijnen en heeft daarom beslist de infomomenten over de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk op 16 en 18 maart te annuleren.

In de loop van maart kan je de resultaten van het geïntegreerd onderzoek terugvinden op onze website. Dit kondigen we ook aan via onze digitale nieuwsbrief en socialemediakanalen. Wie wil, kan zich op die manier alvast verder verdiepen in de materie.

We houden je op de hoogte!

 

____________________

Op woensdag 11 maart, maandag 16 maart en woensdag 18 maart nodigen we je uit in OC West in Kortrijk (Leiestraat 22) om het samen met ons te hebben over de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Iedereen is welkom.

Waarom deelnemen aan (een) infomoment(en)?

Het doel van onze infomomenten? De resultaten van het geïntegreerd onderzoek omtrent het kanaal Bossuit-Kortrijk voorstellen en het publiek de kans bieden om inhoudelijke vragen te stellen. Je krijgt er de kans om informatie in te winnen en er zullen experts aanwezig zijn om je vragen te beantwoorden. Handig voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden.

Goed om weten: er wordt tijdens deze ontmoetingen nog geen voorkeurstracé naar voren geschoven, dat is voor de volgende stap: het ontwerp van voorkeursbesluit. De resultaten die nu op tafel liggen, gebruiken we om dit ontwerpbesluit vorm te geven.

Wat ging ook weer vooraf aan het geïntegreerd onderzoek?

Eind 2018 stelden we de alternatievenonderzoeksnota voor waarin we een extra denkpiste, aanvullend op het rechtdoor- en bypasstracé, meenamen in het onderzoek: het ringtracé. Iedereen kon input geven, en die hebben we ook dankbaar toegevoegd aan de nota. Vervolgens kon in mei 2019 het geïntegreerd onderzoek goed en wel van start gaan.

Hoe ziet het verdere verloop van de onderzoeksfase eruit?

  1. Opmaak van de synthesenota: een lijvige samenvatting van de vele onderzoeksresultaten en de bijhorende beoordelingen, die we vervolgens doorspreken met steden, gemeenten en tal van adviesinstanties
  2. Ontwerp van het voorkeursbesluit: krijgt vorm op basis van de synthesenota, en maken we op samen met de Vlaamse Regering
  3. Definitief voorkeursbesluit: wordt genomen door Vlaamse Regering, daarmee bepaalt ze welk(e) scenario(‘s) in uitwerking mogen gaan

Na het ontwerp van voorkeursbesluit volgt een openbaar onderzoek voor inspraak, waarbij je ook weer aanwezig kan zijn in de toekomst. Daarna legt de Vlaamse Regering de finale tracékeuze vast in een definitief en gemotiveerd voorkeursbesluit, rekening houdend met de feedback van het openbaar onderzoek.

 

Laatste fase van de studie

Hierna start de uitwerkingsfase, de laatste fase van de studie. In deze fase wordt het gekozen scenario concreet uitgewerkt voordat ze in uitvoering gaan op het terrein: Wat moet er gebeuren? Wanneer? Door wie? Wie gaat er betalen? Wordt vervolgd!

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.