In Avelgem werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In de deelgemeente Kerkhove werken we aan een nieuwe stuw op de Boven-Schelde. Dit is de enige stuw op de rivier die nog niet werd gemoderniseerd.

Van zodra de drie stuwen op de Boven-Schelde allemaal vernieuwd zijn, is de bedrijfszekerheid in de regio weer gegarandeerd. Een stuw regelt de stand of het niveau van het water in een waterloop. Ze zorgt ervoor dat schepen bij zeer droge of zeer natte periodes toch veilig kunnen varen en schippers hun werk kunnen blijven doen.

Ook verbeteren we op die manier de waterbeheersing voor deze rivier. Bij zware regenval kan het zijn dat de Boven-Schelde buiten haar oevers treedt. Dankzij een stuw kan het water afgevoerd worden om overstromingen te voorkomen.

Waarom

Op de Boven-Schelde varen heel wat grote schepen. De stuw in de deelgemeente Kerkhove is echter sterk verouderd en moet regelmatig opgelapt worden. Omdat dit geen veilige situatie is voor de schippers die er passeren, is ze dringend aan vervanging toe.

Wanneer

De werken voor de nieuwe stuw gingen in 2015 van start met een grootschalig archeologisch onderzoek. Dat onderzoek werd uitgevoerd tijdens het graven van de bouwkuip voor de nieuwe stuw, om verborgen schatten onder de grond aan het licht te brengen en is sinds 2016 klaar. De nieuwe stuw werd eind 2020 opgeleverd.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.