In Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem en Avelgem onderzoeken we hoe we de toekomst van de binnenvaart kunnen verbeteren, om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

 

Wat

We bekijken of en hoe het kanaal Bossuit-Kortrijk in de toekomst aangepast kan worden voor schepen tot klasse Va. Dat zijn schepen die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Deze schepen kunnen tot 3.000 ton goederen vervoeren, wat zoveel is als 150 vrachtwagens. Een uitgebreide studie naar de modernisering van het kanaal is nog volop aan de gang. 

Het kanaal bevat heel wat elementen die van dit onderzoek een ingewikkelde opdracht maken. Het onderzoeksteam houdt rekening met een aantal uitgangspunten om tot realistische oplossingen te komen voor de binnenvaart, maar werpt daarnaast ook een ‘Brede kijK’ op streek- en toekomstontwikkelingen: dit alles wordt gebundeld in het project PLAN B-K.

Waarom

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen, onderzoeken we welke aanpassingen nodig zijn op en langs het kanaal. Na een modernisering kan het kanaal Bossuit-Kortrijk een belangrijke schakel vormen in het Vlaamse en Europese waterwegennetwerk. Het kanaal verbindt de Leie en de Boven-Schelde met elkaar, maar momenteel hebben binnenvaartschepen nog geen toegang tot het kanaal vanaf de Leie. Enkel pleziervaart en kleine schepen tot 300 ton kunnen er passeren.

Wanneer

De modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een ingewikkeld project waarbij we rekening houden met talrijke aspecten. Om te weten wat de beste oplossingen zijn, brengen we ze eerst stuk voor stuk in kaart. Dit wordt momenteel onderzocht volgens een nieuwe procesaanpak: het decreet Complexe Projecten.

Lees meer

Waar?

Voor de aanpassingen op en langs het kanaal Bossuit-Kortrijk hebben we momenteel geen concrete locaties - daarvoor moeten we de studie verder afwachten. Hieronder kan je doorklikken voor een overzicht van de aanpassingen of onderzoekselementen per stad of gemeente.