Kortrijk bevindt zich op het kruispunt van de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op beide vaarwegen doen we aanpassingen om schepen een vlottere doorgang te verlenen.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Kortrijk werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Waarom

Kanaal Bossuit-Kortrijk

De laatste modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is geleden van de jaren ’70. Deze werd enkel doorgevoerd in Harelbeke, Zwevegem en Avelgem. Dat wil zeggen dat de huidige infrastructuur in Kortrijk sterk verouderd is en niet meer voldoet aan de noden van hedendaagse binnenvaartschepen. Ook zoeken we naar een vlotte verbinding voor de binnenvaart tussen het kanaal en de Leie.

Met deze aanpassingen wordt het kanaal heel wat toegankelijker voor de binnenvaart. Of en waar dit precies nodig is, zal verder onderzoek uitwijzen.

Leie

In 1965 en 1966 werd de Leiestreek zwaar getroffen door overstromingen. De Leie kwam daardoor bovenaan de prioriteitenlijst te staan en de moderniseringswerken van de rivier voor schepen van 1350 ton konden starten. Toen de Leie in Kortrijk aan de beurt was, was er reeds sprake van grotere containerschepen met een capaciteit van 4500 ton. Bij de vernieuwing van Kortrijk werd dan ook geanticipeerd op die scheepvaart van de toekomst.

Wanneer

De nieuwe spoorwegbrug De Drie Duikers zal vermoedelijk in 2028 afgewerkt zijn. De werken voor de nieuwe brug Bissegem-Marke zullen tegen de zomer van 2023 afgerond zijn. De verruiming van de vaarweg zal pas starten in 2023. De studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk is lopende en gebeurt volgens het decreet Complexe Projecten.