In Kortrijk doen we ook aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen.

Wat

De oevers van de Leie hebben geleden onder het toenemende scheepvaartverkeer. Veel oevers zijn beschadigd en herstellen we op een natuurvriendelijke manier. Daarnaast voorzien we op verschillende plaatsen vooroevers. Ze beschermen de eigenlijke oevers tegen golfslag van passerende schepen. Bovendien creëren ze een oase van rust langs de Leie, waar rivierfauna en -flora zich kunnen ontwikkelen. De vooroevers kunnen bestaan uit stortsteen, damplanken of een oeverzwaluwwand.

Waarom

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart hebben we in Kortrijk ook aandacht voor rivierherstel. We richten oevers op een natuurvriendelijke manier in, zodat de rivier een waar paradijs wordt voor typische fauna en -flora.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken met verschillende partners. Dat resulteerde in een visie voor een toegankelijkere Leie voor de binnenvaart. In het najaar van 2015 startte vervolgens de studie naar de modernisering van de Leie: verruiming, zwaaikommen, passeerstroken, natuurvriendelijke oevers, meanders, een aantal wegbruggen en fietsers- en voetgangersbruggen.

Intussen is er een globaal voorontwerp dat sinds midden 2017 klaar is. Dat voorontwerp werken we verder uit, deel per deel. In de studie bekijken we tal van elementen zoals de nautische voorwaarden, stabiliteit, ruimtelijke planning, groenbeheer, nutsleidingen … Hiermee werken we een definitief ontwerp uit.

Waar?

Langs de Leie in Kortrijk herstellen we de oevers op een natuurvriendelijke manier.