In Kortrijk werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De spoorwegbrug 'De Drie Duikers' is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de binnenvaart en moet dus vernieuwd worden.

Waarom

In 1965 en 1966 werd de Leiestreek zwaar getroffen door overstromingen. De Leie kwam daardoor bovenaan de prioriteitenlijst te staan en de moderniseringswerken van de rivier voor schepen van 1350 ton konden starten. Toen de Leie in Kortrijk aan de beurt was, was er reeds sprake van grotere containerschepen met een capaciteit van 4500 ton. Bij de vernieuwing van Kortrijk werd dan ook geanticipeerd op die scheepvaart van de toekomst.

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie werden de bochten in het stadscentrum rechtgetrokken, de vaarweg verbreed en zijn er verschillende nieuwe bruggen met een vrije hoogte van 7 meter gebouwd.

Toch zijn er nog enkele bruggen die niet hoog genoeg zijn om grote schepen vlot te laten doorvaren. De spoorwegbrug 'De Drie Duikers’ is daar een van en moet dus vernieuwd worden. Dit is geen gemakkelijke opgave, aangezien zowel het scheepvaart- als het treinverkeer gegarandeerd moeten worden tijdens de werken. Er wordt dus goed en uitgebreid overlegd met alle betrokken partners, zoals Infrabel, Fluvius en de stad Kortrijk.

Wanneer

Het voorontwerp voor de vernieuwing van de spoorwegbrug ‘De Drie Duikers’ wordt momenteel verder doorgesproken met alle stakeholders. Eens het voorontwerp volledig afgewerkt is, wordt dit omgezet in een definitief ontwerp. In dit definitief ontwerp krijgen de verschillende onderdelen uit het voorwerp een concrete invulling zoals het maken van detailberekeningen en het bepalen van de afwerking van de brug.  Op basis van het definitief ontwerp wordt dan de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast moet ook een aannemer aangesteld worden. De einddatum is voorzien in 2028.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.