Kortrijk bevindt zich op het kruispunt van de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op beide vaarwegen doen we aanpassingen om schepen een vlottere doorgang te verlenen.

Kanaal Bossuit-Kortrijk

De laatste modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is geleden van de jaren ’70. Deze werd enkel doorgevoerd in Harelbeke, Zwevegem en Avelgem. Dat wil zeggen dat de huidige infrastructuur in Kortrijk sterk verouderd is en niet meer voldoet aan de noden van hedendaagse binnenvaartschepen.

In Kortrijk bevinden zich namelijk drie historische, beschermde sluizen uit de 19de eeuw die te klein zijn. Bovendien is de vaarweg er te smal. Schippers moeten een omweg van 138 kilometer maken via de Leie, Gent en de Boven-Schelde om de bedrijven langs het kanaal te bereiken. Dat kost heel wat tijd en geld.

Met deze aanpassingen wordt het kanaal heel wat toegankelijker voor de binnenvaart. Of en waar dit precies nodig is, zal verder onderzoek uitwijzen.

Leie

In 1965 en 1966 werd de Leiestreek zwaar getroffen door overstromingen. De Leie kwam daardoor bovenaan de prioriteitenlijst te staan en de moderniseringswerken van de rivier voor schepen van 1350 ton konden starten. Toen de Leie in Kortrijk aan de beurt was, was er reeds sprake van grotere containerschepen met een capaciteit van 4500 ton. Bij de vernieuwing van Kortrijk werd dan ook geanticipeerd op die scheepvaart van de toekomst.

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie werden de bochten in het stadscentrum rechtgetrokken, de vaarweg verbreed en zijn er verschillende nieuwe bruggen met een vrije hoogte van 7 meter gebouwd.

Toch zijn er nog enkele bruggen die niet hoog genoeg zijn om grote schepen vlot te laten doorvaren. De brug die Bissegem met Marke verbindt en de spoorwegbrug ‘De Drie Duikers’ worden vernieuwd. Ook is de Leie in Kortrijk nu wel breed genoeg, maar nog niet diep genoeg. Schepen met een groter laadvermogen liggen namelijk dieper in het water en dus wordt de Leie verdiept.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.