In Kortrijk werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De brug die Bissegem en Marke verbindt, is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de binnenvaart. De nieuwe, hogere brug komt op quasi dezelfde locatie als de huidige brug. Tijdens de werken wordt er een tijdelijke voetgangersbrug met aanloophellingen voorzien.

Het ontwerp van de brug oogt licht en hedendaags. Het is gebaseerd op de bestaande brug over de Leie in Olsene. Voor het design van de tuikabels is dan weer gekeken naar de nieuwe Hogebrug in Harelbeke.

De nieuwe brug zal bovendien heel wat veiliger zijn voor het wegverkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een apart fiets- en voetpad, waardoor ze mooi afgescheiden worden van de passerende auto’s. De jaagpaden onder de brug worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding ontstaat.

Waarom

In 1965 en 1966 werd de Leiestreek zwaar getroffen door overstromingen. De Leie kwam daardoor bovenaan de prioriteitenlijst te staan en de moderniseringswerken van de rivier voor schepen van 1350 ton konden starten. Toen de Leie in Kortrijk aan de beurt was, was er reeds sprake van grotere containerschepen met een capaciteit van 4500 ton. Bij de vernieuwing van Kortrijk werd dan ook geanticipeerd op die scheepvaart van de toekomst.

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie werden de bochten in het stadscentrum rechtgetrokken, de vaarweg verbreed en zijn er verschillende nieuwe bruggen met een vrije hoogte van 7 meter gebouwd.

Toch zijn er nog enkele bruggen die niet hoog genoeg zijn om grote schepen vlot te laten doorvaren. De brug die Bissegem met Marke verbindt, moet dus vernieuwd worden.

Wanneer

 De werken op het terrein zijn in het najaar van 2021 gestart en zullen tegen juni 2023 afgewerkt zijn.

 

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zijn er verschillende omleidingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Auto

Fiets

Voetganger