In Avelgem werken we aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen.

Vispassage Avelgem

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Stuwen en sluizen regelen de stand van het water, maar dat betekent wel dat ze voor vissen een groot obstakel vormen. Het onderwaterleven kan immers niet voorbij de stuw of sluis zwemmen om op zoek te gaan naar voedsel of een schuilplaats. Daarom bouwen we vlakbij de nieuwe stuw in Kerkhove een vispassage, zodat vissen het terrein voorbij de stuw kunnen verkennen.

Waarom

Naast een betere binnenvaartinfrastructuur hebben we in Avelgem ook aandacht voor rivierherstel. Omdat een stuw een obstakel vormt voor de migratie van het onderwaterleven, komt er hier ook een vispassage. Die zorgt ervoor dat vissen voorbij de stuw kunnen zwemmen en op zoek kunnen gaan naar een schuilplaats of feestmaal.

Wanneer

De werken voor de vispassage gingen in 2015 van start met een grootschalig archeologisch onderzoek en werden eind 2020 beëindigd.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.