We bekijken of en hoe de rivier in de toekomst aangepast kan worden voor schepen van minstens klasse Vb, die tot drie lagen containers kunnen vervoeren. Dat zijn schepen die 190 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Ze kunnen tot 4.500 ton goederen vervoeren: het equivalent van 220 vrachtwagens. De studie naar de modernisering van de rivier is klaar, maar er is nog geen concrete timing voor verruimingswerken. In Kerkhove (Avelgem) werken we wel aan een nieuwe stuw en vispassage.

Daarnaast kan rivierherstel ook op de Boven-Schelde een belangrijk onderdeel van het project worden. Dit dient echter eerst verder onderzocht te worden. Wat we momenteel al wel doen, is vispassages bouwen voor een vlotte vismigratie

Vaarweg verruimen

We zoeken een oplossing komen voor de vaarweg: voor klasse Vb verdiepen en verbreden we de rivier. Ook is er voldoende ruimte nodig onder de bruggen, zodat schepen er veilig onder kunnen passeren. Voor moderne binnenvaartschepen is doorgaans een diepte van 4,5 meter nodig. De verbreding hangt af van lokale factoren en diverse andere elementen.

Sluizen aanpassen

Ook de sluizen op de Boven-Schelde in Asper, Oudenaarde en Avelgem (Kerkhove) zijn aan een actualisering toe. Door hun lange staat van dienst, zijn ze vaak toe aan herstelling. Er komen ook nieuwe sluizen, die voorzien zijn op grotere binnenvaartschepen.

Stuwen bouwen

Twee van de drie oude stuwen op de Boven-Schelde (Asper en Oudenaarde) werden al vernieuwd om de bedrijfszekerheid te garanderen en de waterbeheersing te verbeteren. De stuw in Kerkhove (Avelgem) die momenteel vernieuwd wordt, nemen we mee onder Seine Schelde Vlaanderen. 

Vispassages aanleggen

Vanuit Europa werd er beslist dat er een vispassage komt aan elke constructie die het niveau van het water regelt. Een stuw regelt de stand van het water en vormt dus een obstakel voor het onderwaterleven. Vissen kunnen niet voorbij de constructie op zoek naar voedsel of een schuilplaats. Daarom bouwen we vlakbij de nieuwe stuw in Kerkhove een vispassage, zodat vissen het terrein voorbij de stuw kunnen verkennen. In Zwalm (Asper) en Oudenaarde is er al een vispassage voorzien. 

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.