Het kanaal Roeselare-Leie is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met dit netwerk investeren we in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

We bekijken of en hoe het kanaal in de toekomst aangepast kan worden voor schepen tot klasse Va. Dat zijn schepen die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Deze schepen kunnen tot 3.000 ton goederen vervoeren, wat zoveel is als 150 vrachtwagens. Een uitgebreide studie naar de modernisering van het kanaal is nog volop lopende.

Waarom

Het kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke trafiekzone. Bovendien sluit het kanaal aan op de rivier de Leie, die de poort vormt naar het Schelde- en Seinebekken. Het kanaal heeft dus veel potentieel om de binnenvaart in Vlaanderen en Europa te versterken. 

De laatste jaren is het tonnage vervoerde goederen op het kanaal met meer dan 15 % gestegen. Opvallend is dat het aantal schepen nochtans afneemt. Een groter tonnage en minder schepen: dat betekent dat steeds grotere schepen, met een groter laadvermogen, hun weg vinden naar het kanaal.

Wanneer

Eind 2016 zijn we gestart met de studie naar de modernisering van het kanaal Roeselare-Leie. Een jaar later, eind 2017, werden alle oevers, kaaimuren, sifons en bruggen op en langs het kanaal in kaart gebracht. Tegen het najaar van 2018 worden al deze elementen op stabiliteit getest. 

Wanneer al het voorbereidend studiewerk klaar is, kan het onderzoeksteam starten met de voorontwerpen. Deze voorontwerpen geven de verschillende mogelijkheden om de infrastructuur op en langs het kanaal aan te pakken weer. De eerste voorontwerpen zullen ten vroegste tegen de tweede helft van 2019 klaar zijn.

Ingelmunster

In Ingelmunster zijn we in de zomer van 2017 alvast gestart met de afbraak van de oude brug en de bouw van de nieuwe brug. De voormalige Dorpsbrug daar was sterk verouderd en was ook de laagste brug over het kanaal Roeselare-Leie. Daarom beslisten we om de brug al aan te pakken. In het voorjaar van 2020 gaat de nieuwe brug open voor het verkeer.

Locaties

Op de kaart en hieronder kan je zien welke steden en gemeenten aan deze vaarweg deel uitmaken van het project.