De Rodenbachstad is de thuishaven van het kanaal Roeselare-Leie, onderdeel van het grootschalige project Seine Schelde Vlaanderen en een cruciale schakel in de (inter)nationale binnenvaart.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Het kanaal wordt aangepast voor schepen tot klasse Va: 110 meter lang, 11,4 meter breed en een laadvermogen van 3.000 ton. Evenveel als 150 vrachtwagens! Dat vereist diep water, hoge bruggen, toegankelijke sluizen en ruimte om elkaar veilig te kruisen.

Specifiek voor Roeselare betekent dat een verruiming van de waterweg en de renovatie van oude kaaimuren, de bouw van een regionaal overslagcentrum (River Terminal Roeselare) en het opwaarderen van natuurelementen.

Waarom

De stad Roeselare is het eindstation voor goederen die via het kanaal Roeselare-Leie worden vervoerd. Het kanaal wordt aangepast voor hedendaagse binnenvaartschepen. Het kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke trafiekzone waarlangs steeds meer goederen vervoerd worden, en kan een upgrade gebruiken.

WATER- IN PLAATS VAN WEGTRANSPORT

De aanpassingswerken geven (meer) bedrijven de kans om hun goederen te transporteren via het water in plaats van de vervuilende en lawaaierige weg. Dat is beter voor het milieu en dé sleutel tot de oplossing voor ons fileprobleem.

MINDER OVERSTROMINGEN EN WATERRESERVE

Het verbreden en verdiepen van het kanaal betekent ook extra capaciteit om water op te vangen bij zware regenval en een grotere waterreserve in lange droogteperiodes.

Wanneer

In 2021 herstelden we de kaaimuur bij Zoutman, voeren we bagger- en oeververstevigingswerken en brengen we bodembescherming aan ter hoogte van Zandhandel Roeselare. In 2024 voorzien we  een grondige renovatie voor de kaaimuur. De werken aan het nieuwe overslagcentrum -een kaaimuur van 230 meter-  werden in 2022 afgerond worden.

De uitwerking van de studie het masterplan voor de Kop van de Vaart zit in de eindfase. Benieuwd naar het volledige werkschema van het kanaal Roeselare-Leie? Bekijk de planning.